Regningen er klar: Storme anrettede milliardskader

Stormene ”Allan” og ”Bodil” blæste sig direkte ind blandt de dyreste danske storme nogensinde målt på forsikringsskader.

Den ødelæggende orkan, der ramte Danmark fredag den 3. december 1999, bliver kaldt den værste storm i Danmark de seneste 60 år. Stilladser og træ væltede, og tagsten og tage fløj af. Lørdag og søndag blev de materielle skader besigtiget, og disse kunne gøres op til mindst en milliard kr.

De to voldsomme storme i slutningen af 2013 skabte massive ødelæggelser. Der er anmeldt mere end 241.000 forsikringsskader, hvilket udløser erstatninger på i alt 4,2 mia. kr.

Oveni kommer den alvorlige stormflod, som er dækket af den særlige statslige stormflodsordning og derfor ikke indgår i en helt ny opgørelse fra brancheorganisationen Forsikring & Pension. Stormflodssagerne er ikke færdigbehandlede, men 2.873 har anmeldt skader.

»Det er meget voldsomt og også voldsommere, end mange troede i første omgang. Der har vist sig at være rigtig mange stormskader, da folk først fik set deres bygninger efter,« siger underdirektør Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension.

Tredjedyrest

”Allan”, der hærgede Danmark den 28. oktober, var kort og voldsom med vindstød på 53,5 meter pr. sekund.

Stormen varede kun to-tre timer, men nåede på den korte tid at anrette skader for 2,6 mia. kr. Det gør den til danmarkshistoriens tredjedyreste på en oversigt over de mest voldsomme storme siden 1956 målt i faste priser uden hensyn til inflationen.

Decemberstormen ”Bodil” var langt mindre voldsom, men varede i flere dage og ramte hele landet. Her er forsikringsskaderne foreløbig opgjort til 1,6 mia. kr.

Tallene er anslået af Forsikring & Pension på basis af 75 pct. af branchen.

To måneder ekstra

Topdanmark har registreret 50.000 forsikringsskader efter de to storme. På et normalår anmeldes ca. 300.000 skader i alt.

»Så i slutningen af 2013 fik vi et skadesantal ind ad døren svarende til, at vi havde øget året med to måneder. Det har betydet længere sagsbehandlingstid. Og kunder med indbrud eller lignende har måttet vente nogle uger på at få behandlet deres sager. Primo denne måned har vi indhentet efterslæbet,« siger kommunikationsdirektør Jens Langergaard.

En stor del af Topdanmarks samlede skadeserstatninger har været genforsikret internationalt. Selskabet har da heller ikke planer om at forhøje præmierne.

»De to storme har ikke givet os anledning til planer om at ændre priser på hus- eller indboforsikring og dermed heller ikke dækningsvilkårene ved storm,« siger Jens Langergaard.

Samme melding kommer fra Codan, hvor presseansvarlig Mads Houe siger, at enkelte vejrbegivenheder ikke fører til generelle præmieforhøjelser i Codan.

»Vi laver en samlet vurdering af sammenhængen mellem pris og risiko,« siger Mads Houe.

Codan har færdigbehandlet 70 pct. af de 19.500 anmeldte stormskader. De sidste venter på eksempelvis tømrerarbejde.

»Vores beredskab fungerer så godt, at vi meget hurtigt har fået nedbragt alle ventetider. Og i dag er det business as usual, hvis man anmelder en skade. Der er ikke ekstra ventetid,« siger Mads Houe.

Ingen ændring

Tryg Forsikring har ca. 45.000 særlige stormskader. Ifølge presseansvarlig Anders Stougaard stiger prisen ikke.

»Vi er som forsikringsselskab forberedt på efterårsstorme, og selv om der har været mange skader denne gang, betyder det ikke ændring i forsikringerne,« fremhæver Anders Stougaard.

Hos Tryg har kunderne måttet vente i op til 10 dage på at få afsluttet sager i ugerne lige efter ulykken. Den pukkel er nu væk for Trygs direkte kunder.

Den værste storm i Danmark de seneste 60 år er fortsat decemberstormen i 1999 med erstatninger på 13,1 mia. kr. Omregnet til 2014-priser svarer det til 18 mia. kr.

Store storme: Skønnet bruttoerstatning for samtlige anmeldte skader

År Dato Antal skader Skader i mio. kr. Erstatning pr. skade i kr.
1956 21/1 44.000 11 250
1967 23/2 72.000 44 611
1967 7/10 82.000 67 817
1968 15-16/1 13.000 9 692
1969 22/9 30.000 30 1.000
1973 ?/11 7.000 10 1.429
1976 31/1 14.400 28 1.944
1981 24/11 188.000 827 4.399
1983 18/1 80.000 275 3.438
1984 13-14/1 97.000 366 3.773
1985 6/9 22.000 69 3.136
1985 7/11 25.000 80 3.200
1988 29/11 16.000 60 3.750
1988 24/12 12.600 43 3.413
1989 14/2 19.000 82 4.316
1990 26/1 76.400 385 5.039
1990 26-28/2 45.000 195 4.333
1991 9/1 26.700 123 4.607
1993 14-16/1 97.000 407 4.196
1999 3/12 385.000 13.100 34.026
2000 29-30/1 40.000 300 7.500
2002 28-29/1 20.000 135 6.750
2005 1/8 244.300 4.200 17.192
2013* 28/10 145.666 2.651 18.199
2013* 5/12 95.560 1.562 16.346

* Tal er indsamlet for knap 75 pct. af markedet og opregnet til 100 pct. af markedet

Note: Data for stormen 1999 er indsamlet af Finanstilsynet
Kilde: Forsikring & Pension

Hvad viser statistikken:

Statistikken giver et overblik over de store enkelstorme derefter 1955 har ramt Danmark, og som har haft en størrelse, hvor Forsikringsoplysningen eller andre efterfølgende har indsamlet data fra forsikringsselskaberne, således at der for den enkelte store storm kan aflæses:

For samtlige anmeldte skader er erstatningsudbetalingerne (opgjort brutto) et skønnet tal.

BRANCHENYT
Læs også