Dantherm venter fremgang i 2014

Dantherm har aflagt årsregnskab, hvor omsætningen og underskuddet kommer ud bedre end selskabets egne forventninger og der ventes fremgang i 2013.

Dantherms omsætning blev i 2013 fastholdt på 482 mio. kr. Omsætningen inden for HVAC faldt med 11 pct., mens omsætningen inden for Telecom steg med 25 pct. Driftsunderskuddet (EBIT) blev forbedret ti l5,2 mio. kr. fra et underskud på 6,2 mio. kr. for året forinden. Omsætning og driftsresultat (EBIT) blev realiseret i niveau med de senest udmeldte forventninger.

- Driftsresultatet i 2013 er forbedret i forhold til året før som følge af de effektiviseringstiltag og omkostningsbesparelser, der er gennemført, udtaler direktør Torben Duer...

BRANCHENYT
Læs også