En milliard mere i bugnende pengetank

Tryghedsgruppen tjente 1,3 mia. kr. i 2013 og når værdimæssigt nye højder.

Det er andet år i træk med et solidt overskud i Tryghedsgruppen, der i 2013 tjente 1,3 mia. kr. Screendump: epn.dk

Det er en god forretning at være ejer af Tryg.

Det kan Tryghedsgruppen, der sidder på 60 pct. af forsikringsselskabet, konstatere efter, at gruppen i det forgangne år tjente 1,3 mia. kr. på sine aktiviteter i 2013.

"Vi kan med glæde se tilbage på det forgangne år, hvor vi har skabt mere tryghed og værdi for danskerne.

Samtidigt har vi opnået et godt resultat, der betyder, at Tryghedsgruppen kan være et solidt fundament under Tryg, og at vi kan forsætte et stabilt højt niveau for Trygfondens tryghedsskabende aktiviteter," siger adm. direktør Jørn Wendel Andersen.

Solidt overskud

Det er det andet år i træk med et solidt overskud i Tryghedsgruppen, der i 2012 tjente knap 1,7 mia. kr.

Udviklingen betyder, at gruppen nu har en egenkapital på svulmende 21 mia. kr. og en samlet formue på 33 mia. kr.

Foruden forsikringsaktiviteterne i Tryg, så har Tryghedsgruppen tjent 739 mio. kr. på kapitalforvaltning. Det svarer til et afkast på 6,3 pct., og er godt  en halv mia. kr. lavere end i det forrige år.

"Det er et tilfredsstillende resultat set i lyset af markedsudviklingen og den valgte risiko- og investeringsprofil," noterer gruppens ledelse dog i en kommentar.

Største fitnessaktør

Gruppen udmærkede sig i det forgangne år, da man tog hul på skabelsen af Nordens største fitness-selskab sammen med kapitalfonden Altor. Det skete, da man besluttede at sammensmelte fitness-selskaberne Elixia og Health & Fitness Nordic, der samlet råder over en halv million medlemmer og omtrent 180 centre. Man afventer fortsat konkurrencemyndighedernes godkendelse af fusionen.

Året var samtidig startskuddet til lanceringen af en ny strategi, hvor man i højere grad vil satse på at være langsigtet ejer af større, veldrevne virksomheder. Helt konkret blev det besluttet, at man kunne investere om mod 15 pct. af formuen svarende til i omegnen af 5 mia. kr. i attraktive selskaber.

Fond uddelte penge

En del af overskuddet er i årets løb havnet i Trygfonden, der har brugt 550 mio. kr. på en række såkaldt tryghedsskabende aktiviteter.

Pengene er blandt andet blevet brugt på at øge trafiksikkerheden, målrettede indsatser for børn og unges trivsel og forskning i, hvordan flere kan levere længere med så få fysiske og psykiske gener som muligt.

Lavere niveau

Tryghedsgruppen venter dog ikke, at man kan holde det aktuelle niveau i 2014. Gruppen peger således på et resultat under niveauet for i år. Det skyldes ikke mindst, at man venter et lavere afkast på kapitalforvaltningen, ligesom der venter en række engangsomkostninger til sammenlægningen af fitnesskæderne.

Tryghedsgruppen er med over 1 mio. medlemmer et af de største medlemsbaserede selskaber i Danmark. Hvis man har en forsikring i Tryg eller Nordea Liv & Pension er man automatisk medlem.

Nøgletal Tryghedsgruppen 2013-2012

(mio. kr.) 2013 2012
Bruttopræmieindtægter 19.504 20.314
Kapitalafkast 744 1.275
Uddelinger 550 547
Periodens resultat 1.674 1.300
Egenkapital 21.144 19.842


Læs også