Farvel til et kort med lang historie

Dankortet er blevet folkeeje, hvilken betydning har det for dig?

Dankortet er ikke længere på danske hænder, men ejes af et konsortium, der er domineret af udenlandske kapitalfonde.

Dankortets historie er en moderne version af H.C. Andersen-eventyret, Den grimme Ælling: Der var voldsom diskussion om det, da det blev indført for godt 30 år siden. Diskussionen er fortsat, men i dag er kortet så populært, at det nærmest betragtes som folkeeje.

Nu er der sat tal på, hvor meget det er værd. 17 mia. kr. fik bankerne for at sælge til et konsortium bestående af af Advent International, ATP og Bain Capital.

Her følger dankortets lidt omtumlede historie.

1983

Dankortet blev introduceret 1. september, og første officielle køb blev foretaget af Mogens Munk Rasmussen, som dengang var direktør for Pengeinstitutternes Købe- og Kreditkort A/S.

Han købte et par sko. Mogens Munk Rasmussen blev senere direktør for Nykredit. Resten af året gennemførte danskerne 78.552 dankort-betalinger.

1984

Hæveautomaten KONTANTEN blev introduceret.

1985

Dankort-terminalen med pinkode fik premiere efter at have været pilot-projekt fra november 1984. Det årlige antal dankort-betalinger passerede 1 mio.

1986

Terminaler med værdibon'er, også kaldet "funny money", indgik i en aftale med dagligvarekæderne om satsning på dankortet.

1988

Visa/Dankortet kom på markedet.

1989

Et kortvarigt nedbrud af dankort-systemet midt i påskehandlen fyldte i radioavisen og ryddede avisernes forside.

1990

Udvikling af et nyt dankort-system blev begyndt. Minimering af risici for misbrug af dankortet var et centralt omdrejningspunkt for projektet. Men eksperter endevendte systemet og fandt ingen mulighed for at bryde kortets centrale sikkerhed.

1995

Det samlede antal dankort-transaktioner siden 1983 rundede 1 mia.

1999

Første dankort-transaktion på internettet. 87.688 internet-betalinger gennemført første år.

2001

1. januar blev Dankort A/S (ejet af de danske pengeinstitutter) stiftet og overtog rettighederne til dankortet fra PBS Danmark A/S.

I sommeren rundede dankort-betalinger på internettet en mio., og alene i 2001 blev dankortet brugt mere end 1 mio. gange på internettet.

2003

edankortet blev introduceret.

2004

Alle dankort og Visa/Dankort blev udskiftet til kort med chip. Betaling med dankort via mobiltelefoner, fingeraftryk og Brobizz blev indført.

2005

Fra 1983 og frem til udgangen af 2005 er der foretaget over 5,4 mia. betalinger med dankortet.

2006

For første gang siden 1989 var dankort-systemet nede over hele Danmark en januar morgen. Det skyldtes tekniske problemer efter en opdatering af systemet.

Den 23. december satte rekord med 4,4 mio. kortbetalinger i fysisk handel på én dag.

Den 1. januar fik pengeinstitutterne lov til at opkræve et gebyr fra forretningerne på op til 50 øre pr. dankort-betaling. Mange forretninger valgte at sende gebyret videre til deres kunder, og antallet af dankort-betalinger faldt med 18 pct. i årets to første måneder.

1. marts fjernede et politisk indgreb gebyret igen, og derefter steg antallet af dankort-betalinger til det hidtidige niveau. I stedet blev årsabonnement indført. I sensommeren valgte pengeinstitutterne, at PBS igen skulle indløse dankort.

2008

Dankortets 25 års jubilæum den 1. september blev blandt andet markeret ved en udstilling om dankortets historie på Danmarks Pengemuseum i Horsens.

4 mio. udstedte dankort ved årets udgang, heraf godt 3 mio Visa/Dankort.

Alle nye betalingsterminaler, der tager imod dankort, skal kunne læse chip.

2009

En fortsat stigende dankort-omsætning blev brat afbrudt af et fald i de første måneder. Det var den første indikator på, at finanskrisen i 2. halvår af 2008 havde påvirket danskernes forbrugslyst i nedadgående retning. Forbrugslysten vendte dog langsomt tilbage. 

Den 9. april har dankortet kunnet bruges på internettet i 10 år. Dankortet har haft en vigtig rolle i væksten af nethandel. Der var over 8,8 mio dankort-betalinger på nettet alene i 1. kvartal.

2010

For at følge udviklingen af chip på dankort blev det bestemt, at alle betalingsterminaler, der tager imod dankort, skulle kunne læse chip.

2012

Alle Visa/Dankort, der er blevet udstedt siden chippen blev indført i 2004, har udløb i 2012.

Dermed skal alle Visa/Dankort udskiftes i løbet af året, og nye kort udstedes typisk med fire års løbetid og med en chip, der følger en anderledes chipstandard. Chippen gør det muligt at validere PIN-koden i terminalen, selv om der ikke er online forbindelse til omverdenen. Alle nyudstedte dankort bliver udstyret med en chip, der følger samme chip-standard.

2013

Dankortet fylder 30 år og Visa/Dankortet fylder 25 år.

I december runder det samlede antal dankort-transaktioner 1.000.000.000 (1 milliard) inden for et kalenderår. Det tog 12 år at opnå den første milliard transaktioner med dankortet. Det var i 1995. I 2013 sker det på under et år.

Dansk Erhverv, dankerne og Nets indgår aftale om dankortets fremtid. Aftalen munder ud i en ny bekendtgørelse fra lovgiverne. Den betyder, at forretningerne over en 5-årig periode gradvist kommer til at betale omkostningerne til drift og udvikling af dankortet.

Nets bliver af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen pålagt at sænke priserne på nethandel, første gang i januar og endnu en gang i juli.

2014

Bankerne sælger Nets og dermed dankortet.

Hvad siger du?

Hvad betyder dankortet for dig, og tror du, at salget af Nets, der ejer dankortet, får konsekvenser for dig som bruger?

Læs også