Tilsyn: Rådighedstariffer er ok

Men hvert enkelt energiselskab skal have godkendt en egen tarif.

Energiselskaber kan godt opkræve en særlig rådighedstarif for ejere af solcelleanlæg, fastslår Energitilsynet. Foto: Finn Frandsen

Det er i orden, at energiselskaber pålægger ejere af solcelleanlæg en såkaldt rådighedstarif for at stille elnettet til rådighed.

Det er vurderingen i Energitilsynet. Afgørelsen kan læses her.

Betaling for ekstra udgifter

Energitilsynet har taget stilling til en generel branchehenvendelse fra Dansk Energi, der havde anmeldt en særlig vejledning til tarifering af kunder med solcelleanlæg.

Rådighedstarifferne betragtes som rimelige, fordi egenproducenter (bl.a. ejere af solcelleanlæg) udgør en særlig kundegruppe, der giver elselskaberne nogle udgifter, som ikke dækkes af den almindelig nettarif.

Loven er opfyldt

I afgørelsen hedder det:

"Vedrørende rådighedsbetaling har Sekretariatet for Energitilsynet fundet det rimeligt, og i overensstemmelse med elforsyningsloven, at kunder med solcelleanlæg betaler for, at deres andel af den samlede efterspurgte kapacitet står til rådighed.

Sekretariatet for Energitilsynet har derudover vurderet, at metoden til fastsættelse af rådighedstariffen er i overensstemmelse med elforsyningsloven.

Der er her lagt vægt på, at kunderne alene betaler de omkostninger, som de giver anledning til, idet rådighedstariffen er korrigeret for de fordele, og dermed reducerede omkostninger, som forbrug direkte fra solcelleanlægget forårsager."

Derfor har Energitilsynet valgt at tage vejledning fra Dansk Energi til efterretning:

"Sekretariatet for Energitilsynet har derfor indstillet, at Energitilsynet tager Dansk Energis anmeldte vejledning til tarifering af kunder med solcelleanlæg til efterretning."

Betaling for kapacitet

Specielt om rådighedstariffen hedder det:

"Rådighedsbetalingen er en betaling for kapacitet, der ikke dækkes via nettariffen. Ifølge Dansk Energi har det omkostninger for netselskabet, at en kunde med solceller skal kunne trække el fra nettet til hver en tid, uanset om solcellerne producerer eller ej."

Hver sin godkendelse

Hos Energitilsynet forklarer fungerende kontorchef Tine Skovlund, at tilsynet har taget stilling på baggrund af den generelle branchehenvendelse fra Dansk Energi.

Men selv om den generelle vejledning er i overensstemmelse med kravene i elforsyningsloven, understreger hun, at de enkelte energiselskaber stadig hver især skal søge tilsynet om en individuel godkendelse af deres tariferingsmetode.

"Det er således ikke nok, at selskaberne følger den generelle vejledning – de skal have en selskabsspecifik godkendelse heraf," siger Tine Skovlund.

Ingen forskelsbehandling

BL - Danmarks Almene Boliger, der er en interesseorganisation for boligselskaber med sammenlagt en halv mio. lejligheder i Danmark, havde i et høringssvar i sagen givet udtryk for, at rådighedstarifferne ville gå alvorligt ud over økonomien i solcelleanlæggene.

Samtidig mente organisationen, at nogle selskabers friholdelse af villaejere var udtryk for diskrimination.

Her har Energitilsynet tidligere slået fast, at hvis der opkræves en rådighedstarif, så må der ikke diskrimineres mellem private villaejere og anlæg hos almene boligselsskaber.

Det fører nu til, at energiselskabet Trefor stopper med at give villaejere en rabat.

BRANCHENYT
Læs også