Nu bliver det dyrere at være solcelleejer

Til gengæld slipper andre elkunder lidt billigere, lyder det fra Dansk Energi.

En villaejer med et solcelleanlæg kan se frem til en ekstra regning på 800-1.000 kr. om året. Foto: Gorm Branderup

Det bliver nu lidt dyrere at have sin egen energiproduktion.

Onsdag afgjorde Energitilsynet i Danmark, at energiselskaberne godt kan opkræve en såkaldt rådighedstarif hos ejere af solcelleanlæg. Afgiften skal dække energiselskabernes udgifter til at stille elnettet til rådighed for ejere af bl.a. solcelleanlæg, selv om de kun af og til trækker på elnettet.

Ejere af solcelleanlæg skal nu betale lidt mere, mens de øvrige brugere slipper lidt billigere.

Torben Møller Pedersen, afdelingschef i Dansk Energi

Afgørelsen i Energitilsynet faldt på baggrund af en henvendelse fra brancheorganisation Dansk Energi, der havde anmeldt en særlig vejledning til tarifering af kunder med solcelleanlæg.

Nu bliver det standard

Indtil nu har kun tre selskaber opkrævet en rådighedstarif, men nu opfordrer Dansk Energi alle sine medlemmer til at gøre det samme. Det drejer sig om 70 selskaber.

"Vi har ventet på afgørelsen fra Energitilsynet. Nu vil vi sende et brev ud til medlemmerne, og det er min forventning, at alle selskaber indfører rådighedstarifferne," siger Torben Møller Pedersen, der er afdelingschef i Dansk Energi.

Han oplyser samtidig, at Dansk Energi nu vil forberede endnu en vejledning, der skal omfatte andre typer af alternativ energi - eksempelvis vindmøller.

"Afgørelsen fra Energitilsynet gælder kun solceller, men vi er indstillet på, at tariffen også skal gælde for andre teknologier," tilføjer Torben Møller Pedersen.

Ekstraregning på 800-1.000 kr.

Ifølge Dansk Energis beregninger vil den såkaldte rådighedstarif påføre en villaejer med et solcelleanlæg på 6 kilowatt en ekstra omkostning på 800-1.000 kr. om året.

"Hidtil har vi givet villaejere en rabat for at få gang i etableringen af solcelleanlæg, men det må vi ikke længere. Derfor sker der nu en omfordeling af omkostningerne. Energiselskaberne må ikke opkræve flere penge. Det betyder, at ejerne af solcelleanlæg nu skal betale lidt mere, mens de øvrige forbrugere så slipper lidt billigere. Den samlede betaling ændrer sig ikke," forklarer Torben Møller Pedersen.

Samlet regning på 80 mio.

Han anslår, at solcellekunder i Danmark kommer til at betale sammenlagt cirka 80 mio. kr. om året, når de nye tariffer sættes i kraft.

"Netselskabernes tilladte indtægter er i størrelsesordenen 6.500 mio. kr. om året, så de 80 mio. kr. svarer til lidt mere end 1 pct. af de tilladte indtægter," siger Torben Møller Pedersen.

BRANCHENYT
Læs også