Krisebank på vej ud over kanten

Vestjysk Bank har ikke formået at skaffe penge nok til at leve op til nye kapitalkrav.

Arkivfoto: JP

Vestjysk Bank er faldet under sit kapitalkrav, og skal nu overbevise tilsynet om, at der findes en farbar vej ud af problemerne.

Skæringsdatoen 1. april har længe været kendt, idet det er i dag, at nye kapitalkravsregler træder i kraft - regler som for Vestjysk Bank forøger solvenskravet betydeligt.

Banken kan med en solvens på 10,0 pct. ikke leve op til solvenskravet på 10,9 pct.

"Banken har derfor meddelt Finanstilsynet, at banken ikke lever op til sit solvensbehov. Faldet i solvens-procenten afspejler blandt andet, at der er kapitalelementer i form af supplerende lånekapital, der ikke længere kan indregnes." skriver ledelsen.

Banken skal derfor indsende en genopretningsplan senest 7. april.

"Genoprettelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af de tiltag, som Vestjysk Bank vil gennemføre for at bringe den faktiske solvens op over det individuelle solvenskrav," skriver Vestjysk Bank og fortsætter:

"Sideløbende med udarbejdelse af genoprettelsesplanen vil banken fortsætte sine tiltag med henblik på at søge at forbedre solvensen."

Ifølge tilsynets afgørelse skal Vestjysk Bank forholde sig aktivt til følgende muligheder, og et eventuelt fravalg skal begrundes udtrykkeligt.

  - Tilførsel af egenkapital

  - Tilførsel af supplerende kapital

  - Reduktion af den samlede risikoeksponering, herunder salg af værdipapirer mv

  - Frasalg af filialer, forretningsområder eller dele af udlån

  - Fusion

  - Reduktion ad fradrag i kapitalgrundlaget

Vestjysk Bank må ikke betale udbytte eller renter til ejerne af bankens hybridkapital og anden ansvarlig kapital.

Samtidig må banken ikke påtage sig nye risici, inklusive at øge sine udlån. Der må under ingen omstændigheder gives nye udlån til ejendomsbranchen.

BRANCHENYT
Læs også