EU-regler kan blokere for ID-kort til håndværkere

For at kunne arbejde på en dansk byggeplads skal man i fremtiden have et ID-kort og have uddannelse i sikkerhed.

Det ønske har et flertal i Folketinget, der ser ID-kortet som et godt våben i kampen mod social dumping og dårligt arbejdsmiljø. Men EU-regler kan måske gå hen og spænde ben for Folketingets ønske om et ID-kort.

Som omtalt i Ugebrevet A4 fremsætter Enhedslisten i dag, fredag, et beslutningsforslag om et ID-kort for danske såvel som udenlandske håndværkere. For at kunne få ID-kortet skal bygningsarbejdere gennemføre et sikkerhedskursus af én dags varighed eller i forvejen have tilsvarende uddannelse inden for sikkerhed på byggepladser.

Bånd på bevægelighed

Især kravet om uddannelse kan af EU-Domstolen blive set som noget, der gør det sværere for udlændinge at få arbejde på danske byggepladser. Det kan være i strid med EU?s regler om arbejdskraftens fri bevægelighed, som står i EU's 'grundlov' - EU-traktaten.

Det påpeger jurist Peter Stenholm. Han er direktør for arbejdsgiversekretariatet og juridisk afdeling i Dansk Byggeri, som er meget skeptisk over for indførelse af et ID-kort.

»Der er relativt mange EU-retlige problemer i forslaget om et ID-kort,« siger Peter Stenholm og fortsætter:

»Der er hele spørgsmålet om fri bevægelighed for EU-borgere. Og der viser domme fra EU-Domstolen, at man ikke kan foretage ret mange begrænsninger uden at få problemer. Der skal være tvingende almene hensyn; de må ikke være diskriminerende, og de skal være nødvendige for at opnå det ønskede formål.«

Velkendt sang

Den sang har vi hørt før fra arbejdsgiverne i Dansk Byggeri, anfører Finn Sørensen. Han er Enhedslistens ordfører for indsatsen mod social dumping.

»Når vi kommer med konkrete forslag, der kan begrænse social dumping og danske firmaers misbrug af underbetalt arbejdskraft fra Østeuropa, begynder arbejdsgiverne altid at mumle om, at de vist nok er i strid med EU-retten. Det gør de i håb om, at så tør regeringen ikke gennemføre forslagene,« siger Finn Sørensen.

I regeringen ved man godt, at EU-regler kan være et problem i forhold til at indføre et ID-kort. Det oplyser Nadeem Farooq, som er arbejdsmarkedsordfører for Radikale. Han gør opmærksom på, at partiets skatteminister, Morten Østergaard, under forhandlinger med Enhedslisten har tilbudt at indføre et obligatorisk ID-kort.

»Regeringen vurderer, at man kan indføre et ID-kort, som er i overensstemmelse med EU-retten. Ellers ville man ikke under forhandlinger tilbyde at indføre det. Vi vil ikke være med til at indføre noget, som er i strid med EU's regler,« siger Nadeem Farooq.

Samme regler for alle

Hos det andet regeringsparti, Socialdemokraterne, mener man også, at man kan indføre et ID-kort uden at blive underkendt af EU. Det oplyser partiets ordfører for indsatsen mod social dumping, Ane Halsboe-Jørgensen.

»Så længe vi stiller de samme krav til alle - uanset om de er danskere eller udlændinge - bør der ikke være problemer med EU-regler,« siger Ane Halsboe-Jørgensen og fortsætter:

»Jeg tror, det vil være rigtigt let at få og beholde et sikkerhedskort for alle de håndværkere, der har styr på sagerne. Mens de, der er her på mere grå vilkår og ikke helt følger reglerne, vil få det sværere.«

BRANCHENYT
Læs også