Skatteminister klar til at straffe direktørfamilier

Opgøret med brændeafgiften kan blive en dyr fornøjelse for danskere med en stor løncheck.

Skatteminister Morten Østergaard (R) har endnu ikke lagt sig fast på en skattemodel.  Foto: Helle Arensbak

I et notat fra Skatteministeriet erkender skatteminister Morten Østergaard (R), at udspillet om at erstatte den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift med en stigning i bruttoskatten vil betyde, at to naboer fremover risikerer at bidrage vidt forskelligt til den grønne omstilling.

»En LO-familie vil med forslaget opnå en fremgang i rådighedsbeløb på ca. 390 kr., mens en direktørfamilie vil få en reduktion i rådighedsbeløbet på ca. 630 kr.,« understreges det i notatet, som Morten Østergaard har fremlagt for de øvrige partier bag energiaftalen i håb om at få en ny finansieringsaftale i stand.

Regning veksles til gevinst

At ministeren overhovedet taler om, at et farvel til brændeafgiften gemmer på en økonomisk gevinst til f.eks. en LO-familie, skyldes, at Morten Østergaard tager afsæt i, at brændeafgiften i gennemsnit ville koste hver dansker 1.490 kr. om året.

Ved at flytte regningen over på danskernes skattebillet spares bl.a. penge på at administrere den bøvlede brændeafgift, hvilket betyder, at den årlige regning for den grønne omstilling falder fra i gennemsnit 1.490 kr. per dansker til 1.270 kr.

Det får så skatteministeren til at slå fast, at opgøret med brændeafgiften »giver danske familier et større rådighedsbeløb«.

Åben for andre løsninger

Morten Østergaard slår fast, at forsyningssikkerhedsafgiften er endegyldigt skrottet.

Til gengæld er løsningen med en skattestigning for at skaffe de 15,4 mia. kr. frem mod 2020, som er nødvendige for at lukke hullet efter brændeafgiften, regeringens udspil.

Men ministeren har ikke lagt sig afgørende fast på skattemodellen. Der kan også komme andre løsninger i spil, hvis forligspartierne har gode ideer gemt i ærmerne, lyder meldingen.

»Det skal vi i regeringen drøfte videre med partierne, der i sin tid besluttede forsyningssikkerhedsafgiften,« siger Morten Østergaard.

Ifølge Jyllands-Postens oplysninger ventes partierne at fortsætte drøftelserne om en ny finansiering af energiaftalen fra 2012 allerede i næste uge.

BRANCHENYT
Læs også