Ny genvej til job for seniorer

Nyt jobkoncept kan være med til at sikre seniorer en plads på arbejdsmarkedet.

Seta skal hjælpe ældre med at komme ud på arbejdsmarkedet igen.  Arkivfoto: Anne-Marie Weber

Vikar- og rekrutteringsbureauer bugner af unge, færdiguddannede mennesker, som gerne vil ind på arbejdsmarkedet. Men bare fordi, man har rundet de 60 år, er det ikke ensbetydende med, at man ikke vil arbejde.

Det mener to unge, der står bag rekrutteringsbureauet Senior Talent (Seta).

Seta, der blev lanceret i marts, er en jobdatabase for seniorer, som ønsker at deltage i erhvervslivet, som de altid har gjort det.

Samfundstendenser

For nogle handler det om at komme hurtig hen mod en pensionisttilværelse. For andre føles det som en flad fornemmelse at forlade en virksomhed og miste sit professionelle virke.
Der er en samfundsmæssig problemstilling i, at der fra politikernes side i højere grad rettes fokus mod at uddanne den yngre generation bedst muligt uden at skele til de stærke ressourcer, der til stadighed findes blandt Danmarks seniorer. Det mener iværksætterne bag Seta.

"Vi så nogle tendenser i samfundet, som pejlede os i retning af, at vi kunne hjælpe til. Målet er at agere bindeled mellem villige og arbejdsdygtige seniorer og virksomheder, der har brug for højt kvalificeret, erfaren og fleksibel arbejdskraft,” siger Robin Kofod Eggli, stifter af Seta.

Til trods for den korte lanceringsperiode og den begrænsede markedsføring har over 100 seniorer allerede nu oprettet sig i databasen.

Svensk forbillede

Modellen er blandt andet inspireret af, hvordan man binder virksomheder og seniorer sammen i Sverige.

”Vi kunne se, at de i Sverige havde været aktive på området. Ikea ansætter højtuddannede pensionister til at vikariere i butikken, her er blandt andet tale om jurister og andre med lange videregående uddannelser bag sig. Det var det, som vi blev inspireret af,” siger Robin Kofod Eggli.

Hjælp til selvhjælp

Stifterne, Robin Kofod Eggli og Peter Bjerregaard Christensen, har studeret sammen ved Copenhagen Business School i 3 år. Det var her de fandt på ideen til Seta og blev efterfølgende tilknyttet Copenhagen School of Entreprenuership. I forbindelse med iværksætteriet har de to stiftere desuden rådført sig med Lederne.

Det fremgår af tal fra Dansk Arbejdsgiverforening, at gruppen over 60 år har det laveste fravær af alle. Virksomheder kan regne med, at de vikarer, de får gennem Seta, er mennesker, der ønsker at arbejde.

Seta hjælper seniorerne ud i erhvervslivet igen, virksomhederne får mulighed for at benytte de erfaringsdygtige forcer blandt seniorerne, og samfundet drager nytte af en større og mere effektiv arbejdsstyrke.

Attraktive priser

Hos Seta mener man, at man kan holde et attraktivt prisniveau sammenlignet med for eksempel eksterne jobkonsulenter, da seniorer, der ønsker at arbejde, ikke er ligeså drevet af økonomiske incitamenter, som folk i den alder, vi normalt betragter som den arbejdsdygtige.

”Om et år? Så kunne jeg godt tænke mig, at vi havde 100 seniorer på arbejdsmarkedet. Så har vi bedre fat i virksomhederne, og så er vi bindeleddet mellem seniorerne og virksomhederne," Robin Kofod Eggli.

BRANCHENYT
Læs også