Den sag skulle ingen problemer give

Spørgsmål: I en artikel bragt den 11/1 i år med overskriften ”Barnebarn kan få 2 gange kr. 59.800,-” blåstemples, at to ægtefæller hver giver nævnte beløb afgiftsfrit til deres fælles barnebarn. Det anføres dog, at det er en forudsætning, at hver af ægtefællerne selv ejer den formue, som foræres barnebarnet. Der henvises i den forbindelse til en dom i Østre Landsret fra 1988 samt flere afgørelser fra Landsskatteretten.

Jeg har besvær med at fatte den fulde dybde af disse afgørelser, hvorefter jeg tillader mig at spørge, om min kones andel af nedenstående gaver til vor eneste livsarving kan betragtes som afgiftsfri...

BRANCHENYT
Læs også