Cepos: Staten taber på høj bilafgift

En afgift på kun 105 pct. vil give knap en mia. mere i statskassen, mener tænketanken.

Staten kan få 900 mio. kr. mere i kassen ved kun at operere med én sats på 105 pct. for registreringsafgiften, lyder det fra Cepos. Foto: Mogens Flindt /Polfoto

De danske bilafgifter er i dag så høje, at staten taber penge på det.

Det er nok ikke lige den opfattelse, de danske bilister har.

Ikke desto mindre vurderer tænketanken Cepos, at staten kunne få næsten en mia. kr. mere i kassen ved kun at operere med én takst for registreringsafgift - 105 pct.

En skævvridning

Samme synspunkt har tidligere været fremført af AutoBranchen Danmark, der gav udtryk for, at den nuværende registreringsafgift skævvrider bilsalget.

"Staten kræver 105 pct. i registreringsafgift af de første 80.500 kr. af bilers afgiftspligtige værdi – alt derover pålægges 180 pct. Mikrobilernes lave værdi gør, at de aldrig når op på den høje sats.

Derfor har vi desværre en meget ulogisk registreringsafgift, der straffer danskerne urimeligt for at købe biler, der blot er en smule dyrere end mikrobilerne. Logikken i systemet er til at overse," lød det fra den administrerende direktør Jens Brendstrup.

Cepos: Fjern afgiften på 180 pct.

Det samme mener Cepos, der har lavet sine egne beregninger, efter at Skat har beskrevet, at det vil være langt billigere at afskaffe registreringsafgiften end hidtil antaget.

I svaret fra Skat fremgår det, at provenutabet for staten kun vil være på 6,7 mia. kr. mod tidligere skønnet 15-20 mia. kr.

"Skatteministeriets beregninger viser, at registreringsafgiften har en meget høj selvfinansieringsgrad. Men det er faktisk muligt at sammensætte en nedsættelse af registreringsafgiften, som gør det endnu billigere.

Skatteministeriet har regnet på en halvering og har således sænket både den højeste og den laveste sats. Men der er meget større virkning ved at sænke den højeste sat på 180 pct.," forklarer Otto Brøns-Petersen, der er analysechef i Cepos.

Han fortæller, at beregningerne fra Cepos viser, at selv med en afgift på kun 85 pct. ville staten ikke miste provenu. Hvis man samtidig sænkede det nedslag, der gives til biler, som kører langt på literen, ville afgiften kunne sænkes endnu mere. Nedslaget er i dag på 4.000 kr.

Gevinst ved kun én sats

"Hvis den høje afgiftssat blev sænket, så der kun var én sats på 105 pct., ville det give staten et ekstraprovenu på cirka 900 mio. kr. Det understreger, at afgiften i dag er så høj, at staten taber penge på det," siger Otto Brøns-Petersen.

"Registreringsafgiften er både meget høj og meget progressiv, og det giver store forvridninger. Når man sænker afgiften, vil der komme flere penge i kassen fra brændstofafgifter, ejerafgifter og et større arbejdsudbud," mener Otto Brøns-Petersen.

"Når registreringsafgiften bliver mindre, bliver der købt lidt større biler. Afgiften på dem er større end afgiften på mikrobilerne, og på den måde kommer en del af pengene tilbage. De større biler kører også knapt så langt på literen, og så skal der betales lidt mere i ejerafgift samt benzin- og dieselafgifter," uddyber analysechefen.

Samfundet vinder

Han betegner derfor bilafgifterne som ude af proportion med bilernes CO2-udledning og andre omkostninger i form af trængsel på vejene, støj og trafikskader.

"Skatteministeriets beregninger viser klart, at selv om man regner disse omkostninger med, er der meget store gevinster for samfundsøkonomien ved at sætte afgifterne ned," understreger Otto Brøns-Petersen.

Han peger samtidig på, at en fuldstændig afskaffelse af registreringsafgiften vil give en stigning i antallet af nye biler på op mod 150.000, når hele bilparken er skiftet ud over cirka 15 år.

"Med en flad afgift på 105 pct. vil der ikke komme nogen stor stigning i antallet af biler. Men bilerne vil blive større og bedre," tilføjer Otto Brøns-Petersen.

BRANCHENYT
Læs også