Frygt for at Skat genåbner skattehul

Skat risikerer at åbne en ladeport for opfindsomme virksomheder, lyder bekymringen.

Fagbevægelsen er oprørt, og på Christiansborg er der uro i flere partier over Skats beslutning om at ændre beskatningen af udlændinge, der arbejder i Danmark, men er ansat af udenlandske firmaer.

Det skriver Politiken fredag.

Ændringen fremgår af et såkaldt styringssignal for arbejdsudlejeskat, som netop har været i høring hos fagbevægelsen og erhvervslivets organisationer.

»I forhold til hidtidig praksis betyder det, at Skat fremover i højere grad vil anerkende, at virksomhederne efter omstændighederne kan bruge underleverandører, herunder inden for samme branche, uden at de ansatte skal beskattes efter reglerne om arbejdsudleje«, hedder det bl.a. i styringssignalet.

Det vil ifølge flere fagforbund betyde, at der åbnes en ladeport for opfindsomme udenlandske firmaer, der så igen kan sende medarbejdere med lav løn til danske arbejdspladser, fordi de ikke skal betale skat.

En stor forhindring foran mål

HK Privat og fagforeningerne i byggefagene (BAT-kartellet) fremfører i deres høringssvar, at ændringen er i strid med skatteforliget fra 2012, hvor det netop var hensigten at begrænse brugen af medarbejdere ansat i udenlandske firmaer, der arbejder i Danmark uden at betale skat her i landet.

»Skatteforliget er den enkeltstående begivenhed, der har haft største effekt på bekæmpelsen af social dumping i Danmark. Hvis det stadig er regeringens mål at bekæmpe social dumping, så er den planlagte ændring af styringssignalet en kolossal hindring i at nå dette mål«, mener Gunde Odgaard, sekretariatschef i BAT-kartellet.

Skatteministeren henviser til Skat, hvor underdirektør Lisbeth Rasmussen har denne skriftlige kommentar: »Skat har løbende evalueret linjen i de sager, der er afgjort efter de nye regler om arbejdsudleje. Det vurderes på denne baggrund, at der er behov for at udsende et styresignal, der skaber større klarhed om principperne for at vurdere, hvornår arbejdsudlejereglerne finder anvendelse«.

BRANCHENYT
Læs også