Guten Tag: Tyskerne booker løs i Danmark

Der er udsigt til et større rykind af tyske turister i år, end det var tilfældet i 2013.

Antallet af bookede uger i de danske feriehuse er på nuværende tidspunkt steget med 15.300 sammenlignet med samme periode i 2013.  Colourbox

Meget tyder på, at det tyske sprog i stigende omfang vil brede sig i de danske ferieområder i 2014.

I hvert fald viser nye tal fra Danmarks Statistik, at antallet af bookede uger i de danske feriehuse på nuværende tidspunkt er steget med 15.300 sammenlignet med samme periode i 2013.

Det er fremgangen i den tyske økonomi, som vi ser en afsmitning af til det danske sommerhusmarked.

Ulrikke Ekelund, cheføkonom, BRFkredit

Tyskerne vender tilbage

Det er ikke mindst tyskerne, der atter kigger mod nord, når ferien skal planlægges. Tyskerne tegner sig således alene for 9.000 flere ferieuger i Danmark i år sammenlignet med i fjor. Det svarer til en stigning på 5 pct.

"Det er fremgangen i den tyske økonomi, som vi ser en afsmitning af til det danske sommerhusmarked. Det er nemlig sådan, at man typisk sparer på feriebudgettet, når krisen kradser. I takt med, at der kommer gang i hjulene, vender man så tilbage til hidtidige vaner," skriver Ulrikke Ekelund, cheføkonom i BRF Kredit, i en kommentar.

Øget aktivitet

Udviklingen er ikke mindst godt nyt for dansk økonomi og i særdeleshed for de ofte tyndt befolkede feriehusområder.

"Når vi ser flere turister på vej til sommerhuslandet, vil det alt andet lige betyde øget aktivitet og hermed flere job i yderområderne. Dagens tal er derfor godt nyt for de store sommerhusområder," mener Ulrikke Ekelund.

Senere sommerferie

Hos det EDC-ejede feriepartner.dk, der udlejer sommerhuse, har man også mærket den stigende interesse for at holde ferie i Danmark. Selskabet har noteret 15 pct. flere bookinger i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Ifølge kommunikationschef Jan Nordmann skyldes fremgangen dels det gode vejr i 2013 og dels, at de tyske delstater holder senere sommerferie i år.

"Det betyder, at tyskerne kan købe billigere, og så holder man i højere grad ferie uden for Tyskland eller booker måske en uge mere. Vi kan se, at det er i de sene uger, at bookingerne ligger," forklarer Jan Nordmann.

Tilbagegang i februar

Det hører dog med til historien, at antallet af udlejede ferieuger faktisk faldt fra januar til februar med 6 pct. (korrigeret for sæsonudsving).

Ser man på udviklingen over en periode på tre måneder (december-februar), er der dog tale om en stigning på knap 6 pct. sammenlignet med de tre foregående måneder (september-november).

BRANCHENYT
Læs også