Klager over varer kan blive gebyrfælde

Forbrugere skal være opmærksomme på et undersøgelsesgebyr, når de klager over ødelagte varer til forhandlere.

Danske forbrugere bør overveje en ekstra gang, om det er værd at klage til forhandleren over en vare, som er gået i stykker.

En ny afgørelse fra Forbrugerklagenævnet fastslår nemlig, at det er rimeligt, at forhandlerne opkræver et såkaldt undersøgelsesgebyr, hvis butikken vurderer, at skaden er selvforskyldt, og der gøres klart opmærksom på gebyret.

Dermed risikerer forbrugeren at skulle betale flere hundrede kroner, endda selv hvis varen ikke ender med at blive repareret.

Skrev under

I den pågældende sag havde en forbruger klaget til Forbrugerklagenævnet over, at en forhandler havde krævet et undersøgelsesgebyr på 349 kr. for at tjekke en tablet med en defekt USB-indgang.

Defekten skete fire måneder efter købet og betød, at forbrugeren ikke længere kunne oplade sin tablet.

Forhandleren mente dog, at skaden var selvforskyldt og krævede derfor på forhånd de 349 kr. for at undersøge varen. Dette skrev forbrugeren under på.

Fire af fem nævnsmedlemmer i Forbrugerklagenævnet er nu kommet frem til, at forbrugeren ikke kan kræve tilbagebetaling af gebyret, selv om tabletten ikke blev repareret.

"Den erhvervsdrivende har i forbindelse med indleveringen orienteret forbrugeren om undersøgelsesgebyret, og forbrugeren har ved sin underskrift på indleveringssedlen accepteret dette. Som følge heraf har den erhvervsdrivende været berettiget til at kræve undersøgelsesgebyret, som efter det oplyste ikke kan tilsidesættes som beløbsmæssigt urimeligt," lyder det i afgørelsen.

Ingen udtrykkelig aftale

I en anden, lignende sag hos Forbrugerklagenævnet fik forbrugeren imidlertid medhold. Han havde klaget over et undersøgelsesgebyr på 700 kr. for en computer med flere buler i låget og en plet på skærmen.

For selv om Forbrugerklagenævnet var enig med forhandleren i, at skaderne var selvforskyldte, var det ikke udtrykkeligt aftalt med forbrugeren, at der kunne opkræves et undersøgelsesgebyr.

"Det er nævnets vurdering, at forbrugeren skal friholdes for betaling af det opkrævede undersøgelsesgebyr. Nævnet har lagt vægt på, at gebyret ikke ved indleveringen kan anses for accepteret af forbrugeren," lyder det.

BRANCHENYT
Læs også