Afskrivninger

Virksomheder kan efter omstændighederne afskrive på ejendomme og anlæg, som de ikke selv ejer.

Peter Nordentoft, advokat, Bech-Bruun

Når den skattepligtige indkomst gøres op, kan erhvervsvirksomheder trække driftsomkostninger fra i skat – det vil sige de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Det er herunder muligt at trække ordinære afskrivninger fra, det vil sige den løbende værdiforringelse af virksomhedens indtægtsgivende aktiver. Ved skattemæssige afskrivninger fordeles fradraget for udgifter til indkøb af driftsaktiver over en årrække ud fra bl.a. aktivets levetid og værdiforringelse. De skattemæssige afskrivninger svarer imidlertid ikke til de driftsøkonomiske eller regnskabsmæssige afskrivninger, men afskrives efter særlige satser og metoder, som typisk er fastsat i afskrivningsloven...

BRANCHENYT
Læs også