Fem spørgsmål aktieejere bør stille netop nu

Vi er meget tæt på aktietoppen, mener investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.

De danske aktier kan ikke for tid og evighed fortsætte med at give et bedre afkast, mener Per Hansen.

Den amerikanske regnskabssæson er i gang, frygten for en ny aktieboble lurer blandt fremtrædende økonomer, og uroen i Ukraine spreder frygt på aktiemarkederne. Det er nogle af de emner, investorerne taler om i frokostpausen.

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet svarer på fem af de mest stillede spørgsmål fra investorerne.

Per Hansen konkluderer, at eksperterne er splittede, men at vi er meget tættere på aktietoppen, end vi er på fortsat store stigninger.

Er vi midt i en aktieboble?

"Investorerne er delt i to lejre. På den ene side er dem, som mener, at vi ikke kun befinder os i toppen af en aktieboble, men at der ikke går så længe før aktierne igen vender den kursmæssigt tunge ende nedad. Det kan gøre en ende på den optur, som ikke mindst, ifølge skeptikerne, har været stærkt sekunderet og kunstigt påvirket af den pengepolitiske medvind, som centralbankerne har ydet.

På den anden side fastholder de mere afkastpositive, at den globale vækst er i fremgang, og at de lave renter både skyldes centralbankernes kamp mod lavere vækst og risiko for deflation, og at renterne forbliver netop lave i en længere periode. Netop centralbankernes fortsatte understøttelse og udsigterne til fortsat lave renter gør aktier til den naturlige porteføljefavorit."

Kan Ukraine blive mere en blot en forhindring?

"Uenigheden om fremtiden for Ukraine har varet i lidt over halvanden måned. Selv om der har været udfoldet mange bestræbelser på at forsone parterne, er det stadig den gensidige mistillid, der præger den politiske scene. Globalt har investorerne indtil videre bevaret roen, og urolighederne har hidtil kun haft en meget lokal indflydelse med en svækkelse af den russiske rubel og en fortsat underperformance for østeuropæiske aktier, som de mest synlige tegn på uro.

Skeptikerne siger, at Ukraine kan være den hændelse, som udløser en markant forøgelse i risikopræmien, og giver investorerne alibiet for at sælge ud og indkassere de store gevinster, som de har fået de seneste år. De mere fortrøstningsfulde investorer mener, at Rusland, USA og Europa ingen interesse har i en eskalering af uoverensstemmelserne, og at risikoen er lokal og ikke global. Samtidig er uro netop en del af den dagligdag, som investorerne er vant til."

Har den amerikanske indtjeningsvækst ramt bunden?

"Midt i den amerikanske regnskabssæson er det generelle billede, at resultaterne er noget mudrede. De selskaber, som indtjeningsskuffer, bliver udsat for en mindre kursafstraffelse. I det generelle og gennemsnitlige tilfælde vil selskaberne igen overraske til den positive side.

En ting er afvigelser fra det forventede. Noget andet er, at den underliggende indtjeningsvækst det seneste år har været aftagende, og at fremgangen er yderst sporadisk. På den ene side gør det ikke nødvendigvis globale aktier mindre interessante, at de amerikanske har en mindre indtjeningsfremgang. På den anden side er det fortsat Wall Street, som fører den globale aktietaktstok, og et ”udsalg” i USA vil ikke gå ubemærket hen på aktiemarkeder andre steder."

Er sociale medier blot et midlertidigt investeringsfænomen?

"De seneste uger har kurserne i bl.a. Facebook og Twitter givet sig noget. På trods af lavere aktiekurser, er investeringstesen intakt. Lavere aktiekurser gør nok aktierne billigere, men der er fortsat ekstremt høje forventninger til indtjeningen, som skal indfris for at retfærdiggøre den høje prisfastsættelse.

Kritikere peger på Facebooks overtagelse af WhatsApp som eksempel på bobletendenser, hvorimod de, som ser de sociale medier som det nye investeringssort, antager, at det er naturligt, at høje vækstforventninger medfører en høj prisfastsættelse. Helt i tråd med den udvikling som Apple har gennemlevet. Nok er aktien ca. 70-doblet siden 2003, men det samme er tilfældet for indtjeningen - og endda mere til."

Kan de danske aktier fortsætte med at præstere ekstraordinært godt?

"Selv om der også i Danmark har været flere afkastmæssige mellemresultater og perioder præget af kursfald, har de danske aktier indtil videre taget den internationale nervøsitet med stoisk ro.

På den ene side er prisfastsættelsen i Danmark generelt højere end andre steder. På den anden side er udsigterne i netop Danmark både med hensyn til indtjeningen, men også den usikkerhed, der altid gælder for at selskaberne ikke vil være i stand til at leve op til forventningerne mindre end andre steder. 

De danske aktier kan ikke for tid og evighed fortsætte med at give et bedre afkast. Synlige tegn på at de danske aktiers gode generelle udvikling står ved en vending er dog ikke særlig synlige."

BRANCHENYT
Læs også