Se pensionsbossernes lønhop

2013 har budt på store lønhop for en række direktører i pensionsbranchen - både i opad- og nedadgående retning, viser FinansWatch årlige lønopgørelse.

Foto: Colourbox

Mens der ikke er sket de store ændringer i hvem der får mest og mindst i løn, har 2013 dog stadig budt på betydelige ændringer på en række pensionsdirektørers lønseddel.

Det viser FinansWatch' opgørelse af dirktørlønningerne taget fra selskabernes årsrapporter, som kan ses nedenfor.

Det største hop finder man i Danica, hvor direktør Per Klitgård på trods af en stigning i sin faste løn på 0,1 mio. kr. må se sin samlede lønpakke falde med 17,9 pct. til 5,5 mio. kr.

Det skyldes, at hans variable løn, der både omfatter aktier og kontantbetalinger, er faldet fra 2 mio. kr. i 2012 til bare 0,7 mio. kr. i 2013. Danica tjente 1,2 mia. kr. i 2013 mod 1,8 mia. kr. i 2012, men om lønnen hænger sammen med dette, fremgår ikke af regnskabet.

De to eneste andre pensionsselskaber, der har udbetalt mindre løn i 2013 end i 2012 er ATP og ISP. I ATP får den ny direktør Carsten Stendevad med en løn på 5,4 mio. kr. 600.000 kr. mindre om året end sin forgænger Lars Rohde. I Ingeniørpensionskassen ISP, der har outsourcet al medlemspleje til AP Pension, får den ny direktør Karin E. Nielsen med 1,4 mio. kr. 7,7 pct. mindre end sin forgænger Birgit Larsen.

På plussiden er det Skandias direktør Charsten Christensen, der har set det største lønhop med 15 pct. i lønstigning. Direktøren har set sin faste løn stige fra 2,1 mio.kr. til 2,6 mio. kr. Til gengæld er de variable løndele faldet, så han de kommende år vil få mindre bonus udbetalt. Ikke al bonussen udbetales samme år som den er optjent, men i 2013 fik Charsten Christensen altså udbetalt 3,5 mio. kr. mod 3 mio. kr. året før.

Også Sampensions Hasse Jørgensen har set sin løn stige markant mere end gennemsnittet, nemlig 8,8 pct. til 4,8 mio. kr. Ser man tilbage til 2011 har Hasse Jørgensen på to år fået en lønstigning på 27,3 pct.

Nordea Liv & Pension samt AP Pension har endnu ikke offentliggjort deres årsrapporter. Listen vil blive opdateret når disse udkommer.

Pensionsdirektørernes årslønninger (1.000 kr.)

2013

2012

Ændring (pct)
PFA: Henrik Heideby  7.600 7.300 4,1
Danica:  Per Klitgaard  5.500 6.700 -17,9
ATP: Lars Rohde/Carsten Stendevad 5.400 6.000 -10,0
PensionDanmark: Torben Möger 5.045 4.810 4,9
Sampension: Hasse Jørgensen 4.800 4.410 8,8
AP Pension: Søren Dal Thomsen   4.193 N/A
PKA: Peter Damgaard Jensen 3.571 3.500 2,0
Industriens Pension: Laila Mortensen 3.500 3.400 2,9
Topdanmark Liv: Brian Rothemejer Jakobsen 3.200 3.200 0,0
Skandia: Charsten Christensen 3.463 3.012 15,0
Lærernes Pension: Paul Brüniche-Olsen 3.064 3.004 2,0
PBU: Leif Brask-Rasmussen 3.027 2.913 3,9
Pensam: Palle Olsen/Helen Kobæk 2.847 2.754 3,4
LD: Dorrit Vanglo 2.700 2.600 3,8
Nordea Liv og Pension: Steen Michael Erichsen   2.540 N/A
JØP: Torben Visholm (inkl 0,1 bonus i 2011) 2.413 2.332 3,5
Unipension: Cristina Lage 2.307 2.201 4,8
DIP Søren Kolbye Sørensen 2.174 2.116 2,7
BankPension: Niels Ole Ravn 2.150 2.104 2,2
ISP Karin E. Nielsen/Birgit Larsen (2012) 1.431 1.550 -7,7
BRANCHENYT
Læs også