FDM: Bilafgifterne er skadelige

Organisationen siger nej til tvungen brug af vinterdæk og årlige syn af ældre biler.

"Den nuværende registreringsafgift er en skadelig afgift," lyder det fra Thomas Møller Thomsen, der er administrerende direktør for bilistorganisationen FDM. Foto: FDM

Registreringsafgiften på biler bør hurtigst muligt lægges om.

Så meget er bilistorganisationen FDM og AutoBranchen Danmark enige om. Til gengæld tager FDM afstand fra andre forslag, som AutoBranchen Danmark netop har fremlagt med det formål at skabe vækst i Danmark.

En teknisk baseret afgift

"Registreringsafgiften er i sin nuværende form en skadelig afgift, som forhindrer danske bilister i at købe dels større og mere sikre biler og dels mere miljøvenlige biler. Derfor bør afgiften laves om så hurtigt som muligt. Den diskussion vil fortsætte, indtil det er sket," lyder det fra Thomas Møller Thomsen, der er administrerende direktør for bilistklubben FDM.

FDM har i årevis talt for en omlægning af registreringsafgiften, så den ændres fra en værdibaseret til en teknisk baseret afgift, og det budskab gentager direktøren nu på baggrund af bl.a. en redegørelse fra Skatteministeriet og beregninger fra tænketanken Cepos.

"Skatteministeriets beregninger har vist, at statens provenutab på helt at afskaffe registreringsafgiften kun vil blive 6,7 mia. kr, og Cepos har regnet sig frem til, at selv en flad registreringsafgift på 60 pct. vil være provenuneutral. Derfor kan vi kun være enige med AutoBranchen Danmark om, at registreringsafgiften skal lægges om," forklarer Thomas Møller Thomsen.

Beregningerne fra Cepos kan findes her.

Nej til tvang

Til gengæld lægger han afstand til andre vækstforslag fra autobranchen. Det gælder bl.a. forslagene om en permanent totalskadegrænse på 75 pct., tvungen brug af vinterdæk og et årligt syn for biler, der er ældre end 10 år.

"Bilisterne skal ikke tvinges til at køre med vinterdæk, og de skal ikke tvinges til syn med den gamle bil hvert år," understreger Thomas Møller Thomsen.

"FDM anbefaler brug af vinterdæk, fordi de er med til at øge sikkerheden, når det er glat. Men der er også danskere, som kan lade bilen står, når det er glat, og vi synes ikke, at de skal tvinges til at investere i vinterdæk. I stedet kunne man indføre regler om, at der skal være vinterdæk på bilen, hvis man kører ud i glat føre," forklarer Thomas Møller Thomsen.

Han er også modstander af årlige syn for ældre biler.

"Nu følger vi EU-reglerne på området, og der er ingen dokumentation for, at ældre biler skulle blive mere sikre af et årligt syn. Derimod ved vi, at der optræder flere fejl, jo ældre bilerne bliver," siger Thomas Møller Thomsen.

For og imod skadesgrænse

Når det gælder grænser for, hvornår skadede biler skal skrottes eller ej, mener FDM, at det i højere grad bør være bilejerens valg. Lige nu gælder en midlertidig grænse på 75 pct. af bilens værdi. Den blev fra årsskiftet sat op fra 65 pct.

"I intervallet 65 - 75 pct. bør man i højere grad lade bilejeren bestemme. Der er nemlig stor forskel på situationen, alt efter om der er tale om en ny eller en gammel bil," siger Thomas Møller Thomsen.

"Hvis man lige har hentet den nye bil hos forhandleren og så får en så stor skade, vil de fleste nok vælge at få en ny bil. De ved godt, at det går kraftigt ud over gensalgsværdien, hvis bilen har været gennem en omfattende reparation, og de har i forvejen tabt på den, da de forlod forhandleren.

Derimod kan situationen være omvendt for en ejer af en gammel bil. Der vil ejeren måske foretrække en reparation, fordi han eller hun ikke kan få en ny bil for det beløb, som forsikringen måske vil udbetale," forklarer Thomas Møller Thomsen.

Tvivl om håndværkerfradrag

Han er også lidt forbeholden over for AutoBranchen Danmarks forslag om at lade håndværkerfradraget gælde også for mekanikere.

"Den almindelige service bør bilejeren vel selv betale, og her afhænger prisen i høj grad af konkurrencen.

Men der kunne være en idé i at give et nedslag i den løbende afgift, hvis der blev eftermonteret et partikelfilter på ældre dieselbiler. Men man monterer jo ikke airbags i gamle biler, der ikke fra begyndelsen har været indrettet til det," tilføjer Thomas Møller Thomsen.

BRANCHENYT
Læs også