Jyske Bank betaler fuld erstatning

To private investorer vinder opgør med Jyske Bank, der betaler fuld erstatning i hedge-sag.

Foto: Polfoto

Med kun ganske kort tid til domsforhandlingen har Jyske Bank besluttet at opgive en sag mod to private investorer, Finn Juncker og Leif Flyndersøe, der har tabt penge i den såkaldte Jihmo-sag.

Det skriver Forbrugerombudsmanden, der for ført sagen for de to investorer, i en pressemeddelelse.

Hedgesagen kort
  • 10.000 kunder tabte under finanskrisen mere end 800 mio. kr. på en hedgeforening med obligationer fra Jyske Invest, som Jyske Bank har solgt.
  • Jyske Bank har nægtet at følge enstemmige kendelser fra Pengeinstitutankenævnet.
  • I efteråret 2012 indgik banken et forlig med Forbrugerombudsmanden og investorerne bag et gruppesøgsmål. De blev kompenseret for 80 pct. af tabet.
  • To investorer sagde nej, men har nu opnået fuld kompensation fra banken.
  • Et nyt gruppesøgsmål er i øvrigt på vej fra investorer, der var sorteret fra i den første sag.

God skik

Dermed kan de to investorer se frem til at blive fuldt kompenseret for deres tab, mens banken slipper for at skulle igennem et retsopgør i en sag, der allerede har kostet Jyske Bank mange penge og skræmmer i bankens image.

"Det er kun rimeligt, at Jyske Bank dækker de to investorers fulde kurstab. Banken har efter min opfattelse overtrådt de finansielle regler om god skik ved at sælge komplicerede finansielle produkter til private uden at give den nødvendige rådgivning," siger forbrugerombudsmand Henrik Øe.

Jihmo-sagen handler om utilstrækkelig rådgivning fra bankens side i forbindelse med investering i rentespænd, primært mellem danske realkreditobligationer og tyske statsobligationer.  Det skete i hedgefonden Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (Jihmo).

800 mio. kr.

Investeringen blev gearet med op til 25 gange, og da investeringsforeningen faldt voldsomt i efteråret 2008, tabte investorerne op til 80 pct. svarende til omkring 800 mio. kr.

Det stod i skarp kontrast til bankens omtale af investeringen, der blev beskrevet som en lavrisiko-investering, hvilket Finanstilsynet kritiserede i 2009 i en påtale.

Pengeinstitutankenævnet har afgjort adskillige sager om Jihmo, og hovedparten er faldet ud til klagernes fordel.

I 2012 indgik banken forlig med 1.500 af de op mod 10.000 investorer. De fik dækket 80 pct. af tabet, men to investorer, der nu er blevet fuldt kompenseret, ville ikke acceptere den løsning.

Sagen slutter ikke her

"Sagskomplekset har fyldt meget under oprydningen efter finanskrisen, og jeg har set frem til en endelig afklaring. Det er Jyske Bank, som har valgt at afslutte sagen uden domsforhandling ved at betale det fulde erstatningskrav og renter.

For mit vedkommende er sagen afsluttet. Jeg glæder mig naturligvis over, at de to investorer, der ved at afslå forligstilbuddet valgte at løbe risikoen for at tabe sagen og ikke få erstatning, nu har fået fuld kompensation for deres tab," lyder det fra Henrik Øe.

For Jyske Bank slutter sagen dog ikke her.

Endnu en gruppe af investorer er på vej med et søgsmål, som er anlagt ved Vestre Landsret.

Læs også
Top job