Tusinder får farlig lungesygdom af deres job

Farligt støv på arbejdspladsen kan udløse lungesygdommen KOL.

Støv fra mejselhamre og partikler fra svejsningen gør danske byggepladser til lungedræbere. I dag er det International Arbejdsmiljødag. Og derfor sætter Lungeforeningen spot på farligt støv på arbejdspladserne, der hvert år giver tusindvis af danskere KOL.

"Der mangler fokus på arbejdsrelateret KOL, og der er ikke sket nok på området," siger Mette Gry Münchow fra Lungeforeningen til Avisen.dk.

Her har man nu samlet et korps af 60 lungesygeplejersker og læger, der skal hjælpe med at finde de ansatte, der har nedsat lungefunktion.

En væsentlig faktor

Ifølge en professor i arbejdsmedicin er det arbejdsmiljøet, der flere steder står for en stor del af KOL-tilfældene.

"Vi ved fra undersøgelser, at hvis man fjerner effekten af arbejdet, vil man fjerne 10-15 procent af den KOL man ser i de særligt udsatte industrier," forklarer Torben Sigsgaard fra Aarhus Universitet til Avisen.dk.

Også på arbejdsgiverside bliver indsatsen mod det farlige støv skærpet.

600 skal hjælpe med at gøre rent

Dansk Byggeri vil efter sommerferien sende folk ud på op 600 virksomheder for at hjælpe med rengøringen.

Konsulent Peter Aarby er initiativtager på projektet.

"Nu skal vi jo ikke finde 10 fejl, vi skal finde 10 løsninger. Men vi vil spørge ind til arbejdspladsens rengøringsrutine, og om hvor stort et fokus de har på støvet på arbejdspladsen. Men det bliver en udfordring at få arbejdsgiverne til at gå op i det her, for der er ikke meget 'sex' i rengøring," siger han til Avisen.dk

Sundhedsmyndighederne anslår at op mod 400.000 danskere har KOL. 65.000 af dem, har aldrig røget.

BRANCHENYT
Læs også