Presset stiger på pensions­kasser for at sælge fossile aktier

Medlemmer vender investeringer i kul og gas ryggen. Men selskaberne holder fast.

Mandag kl. 17.00 afholder Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) generalforsamling i Flintholm Company House på Frederiksberg. Og i morgen, tirsdag, kl. 16.00 gør Pensionskassen Magistre og Psykologer (MP Pension) det samme i Koncerthuset, Studie 2 i DR Byen.

Begge steder har en gruppe pensionskunder indleveret forslag om, at pensionskasserne øjeblikkeligt stopper yderligere investeringer i fossile energiselskaber og inden 2019 afhænder alle aktier og obligationer i verdens 200 største kul-, gas- og olieselskaber.

Og begge steder indstiller pensionskassernes bestyrelse medlemsforslagene til forkastelse, skriver Information.

Risiko for overophedning

Konfrontationerne på de to generalforsamlinger er led i den stadig mere intense debat om det økonomisk og etisk ansvarlige i at sætte penge i den fortsatte efterforskning, udvinding og afbrænding af fossile energireserver i en situation, hvor bl.a. Det Internationale Energiagentur og FN's Klimapanel IPCC siger, at mindst to tredjedele af de kendte reserver bør blive i undergrunden af hensyn til klimaet. Brændes det hele af, vil planeten bevæge sig langt hinsides de to graders opvarmning, som alverdens lande i FN-regi har defineret som smertegrænsen, der ikke må overskrides.

Hvis fossile reserver forbliver i undergrunden, realiseres selskabernes værdier ikke. I sin seneste rapport anfører IPCC, at politiske indgreb for at bremse klimaændringerne »kan forringe værdier knyttet til fossil energi« og dermed gøre det til en tvivlsom forretning at sætte penge i fossile energiselskaber.

»De fleste reduktionsscenarier er forbundet med reducerede indtægter fra kul- og oliehandel for de større eksportører,« påpeger IPCC.

Chefen for FN's klimasekretariat, Christiana Figueres, var endnu mere direkte i en tale forleden på Brown University i USA.

»Som samfund er vi på irreversibel kurs mod mindre kulstof. I den proces vil værdipapirer i højt kulstof (fossil energi, red.) miste deres værdi og af den nye økonomi blive gjort til "strandede værdier",« sagde Figueres.

Flere hopper fra

Hun påpegede, at adskillige store finansielle institutioner ikke længere vil investere i kul.

»Institutionelle investorer med langt tidsperspektiv, som stadig har investeringer i højt kulstof, indser, at de kan være ved at overtræde de forpligtelser, de er betroet,« sagde klimachefen.

Den holdning deles af de 56 medlemmer hos JØP og de 94 medlemmer hos MP Pension, der op til de aktuelle generalforsamlinger har stillet forslag om stop for de fossile investeringer.

Medlemmerne af MP Pension anfører således om de 1,2 mia. kr., deres pensionskasse har placeret i 84 af verdens største kul-, olie- og gasselskaber, at det er »uforeneligt med, at vores pensionsopsparing skal sikre en tryg opsparing til vores pensionstilværelse og en tryg fremtid for vores medmennesker, børn og børnebørn.«

Velforberedt afvisning

Som hos JØP har MP Pensions bestyrelse på forhånd anbefalet, at forslaget nedstemmes. Og man har forberedt sig grundigt med bl.a. en analyse på 36 sider om "Stranded assets og klimapolitiske udfordringer".

»I bestyrelsen har vi den holdning, at vi ikke ønsker at føre politik - herunder miljøpolitik - via pensionskassernes aktivbeholdning,« hedder det i anbefalingen til generalforsamlingen om at forkaste medlemsforslaget.

36-siders notatet er udarbejdet for MP Pension af administrationsfællesskabet Unipension, der forvalter 100 mia. pensionskroner for MP Pension, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Af denne sum er f.eks. 237 mio. kr. investeret i olieselskabet Exxon Mobil, 157 mio. i Chevron, 88 mio. i Shell etc. - i alt 1,9 mia. kr. i store olieselskaber. Analysen taler om beskedne 14 mio. kr. i "kulressourcer" - de kritiske pensions­medlemmer mener, at 300 mio. kr. er investeret i mindst 19 kulselskaber.

MP Pensions bestyrelsesformand, Tina Mose, synes ikke, pensionskassen har et problem.

Mener I, at IPCC og Christiana Figueres tager fejl?

»I analysen, som ligger på vores hjemmeside, argumenterer vi grundigt for, hvorfor der ikke er tale om et stranded assets-problem, og at der dermed ikke er et finansielt argument for at afvikle vore nuværende investeringer. Men vi følger udviklingen tæt,« siger Tina Mose.

Unipensions investeringer i olie og gas udgør 1,5 pct. af aktivmassen og kul 0,01 pct. Det burde gøre det let at skifte til papirer, der ikke indebærer denne klimabelastning?

»Når vi afskærer os fra bestemte investeringer, falder muligheden for at skabe gode afkast til medlemmerne. Vores målsætning er at skabe det højest mulige afkast på et ansvarligt grundlag - det gør vi med den nuværende investeringsmæssige sammensætning og ved at være langt fremme i arbejdet med ansvarlige investeringer. Vi har fokus på at investere i fremtidens energiformer, hvis de er rentable.«

Kan I virkelig ikke sikre jeres kunder et "fornuftigt afkast" uden den fossile industri?

»Hvis vi afvikler hele sektorer uden finansielle argumenter, træffer vi politiske beslutninger - i dag fossile brændstoffer, i morgen måske tøjindustrien - og øger risikoen for tab markant. Der har været et tal fremme om, at det ?kun koster op til 1 pct.?, men selv et mindre fald i afkastet får betydning for pensionerne: 1 pct. koster et almindeligt medlem 5.000 kr. om måneden og 1,5 mio. kr. i den samlede opsparing.«

I anfører i jeres ansvarlighedspolitik, at "Selskaber, vi investerer i, bør ikke forårsage alvorlig og langsigtet skade på miljøet (...) herunder ved (...) stort udslip af drivhusgasser i atmosfæren". I vil ikke føre klimapolitik, men dette handler vel om at efterleve jeres ansvarlighedsprincip?

»Vi efterlever vores retningslinjer for ansvarlige investeringer og betvivler ikke CO2-udledningens negative effekt. Det afspejler sig i vores investeringer generelt inden for alle industrier. Og for at nuancere det investerer for eksempel Shell og BP jo også massivt i udviklingen af vindenergi og biobrændsel.«

Det gode afkast

Kan du forstå, hvis nogle finder jer utroværdige?

»Nej, for troværdighed for os handler både om gode afkast til medlemmer og ansvarlige investeringer. Derfor arbejder vi professionelt og systematisk med ansvarlige investeringer og deltager i mange samarbejder herom, hvilket i sidste ende kan skabe langt større forandringer end enegang.«

De kritiske pensionskunders initiativer er koordineret af netværket Ansvarlig Fremtid, der er inspireret af Fossil Free, en international kampagne for afhændelse af fossile aktier og obligationer, startet i USA.

Foreløbig 11 amerikanske universiteter og læreanstalter, 22 byer, 18 fonde og 26 kirkelige institutioner i en række lande har besluttet at stoppe investeringer i fossil energi. På mere end 300 universiteter er der studenterdrevne kampagner i gang for at få flyttet universiteternes investeringer fra sort til grøn energi.

Sydafrikas pensionerede ærkebiskop Desmond Tutu opfordrede for nylig til en kampagne mod de fossile investeringer inspireret af anti-apartheid-­kampagnen.

»Det giver god mening ikke at investere i selskaber, der undergraver vor fremtid,« skrev Tutu i The Guardian.

»Mennesker med samvittighed er nødt til at bryde deres bånd til selskaber, der finansierer klimaændringernes uretfærdighed.«

BRANCHENYT
Læs også