Andelskasse i akutte kapitalproblemer

Københavns Andelskasse skal finde ekstra kapital inden søndag 4. maj for at undgå en konkurs.

Hvis Københavns Andelskasse ikke har skaffet ny kapital inden 4. maj, kan andelskassen gå konkurs. Det skriver instituttet i en meddelelse.

Københavns Andelskasses bestyrelse bortviste direktør Rene Poulsen 19. februar i år, fordi han ifølge bestyrelsen har givet et lån på 30 mio. kr. uden om bestyrelsen - hvilket ligger væsentlig uden for direktøren mandat.

Efter bortvisningen har man gennemgået engagementerne.

"På baggrund af oplysninger fra den nu bortviste direktør, var lånene umiddelbart sikret med panterettigheder, og gav derfor ikke umiddelbart anledning til større nedskrivninger. Gennemgangen af disse engagementer i tæt samarbejde med Andelskassens revisor har imidlertid vist, at en række af disse sikkerheder ikke er eksisterende eller at deres værdi må nedskrives væsentligt, hvilket medfører, at Andelskassen nu må konstatere, at den ikke læn-gere opfylder lovens krav vedrørende solvens. Dette har vi fredag den 25. april 2014 meddelt til Finanstilsynet," skriver andelskassen i sin meddelelse.

Det medfører i første omgang en frist på at skaffe ny kapital til søndag d. 27 april - altså i går.

"Denne frist er dog i dag blevet forlænget til søndag den 4. maj 2014 kl. 16.00, såfremt der forinden er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til vedtagelse af tilførsel af tilstrækkelig ny kapital. Københavns Andelskasse har som følge af ovenstående netop indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse lørdag den 3. maj 2014," skriver andelskassen i sin meddelelse, der er dateret søndag aften.

Solvensproblemerne i Københavns Andelskasse må være betydelige, når Finanstilsynets tidsfrist er så kort. Det kan derfor næppe kun være det individuelle solvensbehov, der ikke opfyldes, men er formentlig selve lovens krav om en minimumssolvens på 8 pct, som ikke efterleves.

Finanstilsynet har min sin nye solvenstilgang nemlig tilladt institutter at lave videre i hele og halve år uden at opfylde sit solvenskrav - så længe der ligger en troværdig kapitalplan.

"Under denne generalforsamling vil Andelshaverne blive præsenteret for en aftale om ind-skud af kapital fra visse eksterne investorer, der vil sikre Andelskassens fremtidige drift, og som på sigt kan have positiv indflydelse på værdien af Andelshavernes andelsbeviser, og som sikrer, at der ikke umiddelbart bliver tab på kapitalbeviser. Ved vedtagelse af indskuddet sikres Andelskassens fremtid," skriver andelskassen.

Københavns Andelskasse er ganske beskeden i omfang med et udlån, der i seneste regnskab lå omkring 150 mio. kr. med en egenkapital på 12 mio. kr., hvilket sætter de angivelige udlån på 30 mio. kr. i relief.

Andelskassen har tidligere påkaldt sig Finanstilsynets interesse, da andelskassen fik forbud mod at låne flere penge til andelsboliglån, fordi væksten i sparekassen var for stor til Finanstilsynets smag.

BRANCHENYT
Læs også