Regnefejl i Skat: 125.000 danskere berørt

Datafejl hos Skat betyder, at 125.000 danskere har rod i deres skattebetalinger.

Foto: Thomas Borberg

Fejl eller mangler i de automatiske beregninger af aktieavancer på årsopgørelsen kan betyde, at 125.000 borgeres skattebetaling har været forkert i perioden fra 2010 til 2013.

Det oplyser Skat.

Fejlen er sket i det såkaldte Værdipapirsystem (VPS). I det system kan fortrykte oplysninger i en række tilfælde have været behæftede med fejl. Derfor har systemet i nogle tilfælde dannet ukorrekte årsopgørelser i 2010, hvor ordningen blev indført, og frem.

Det er vigtigt at slå fast, at alle, der har betalt så meget som en krone for meget som konsekvens af fejlen, skal have mulighed for at få genoptaget deres sag

Morten Østergaard, skatteminister (R)
Da årsopgørelserne for 2012 blev frigivet, gik det op for Skat, der var fejl i mange af dem. Siden sommeren 2013 har Skat derfor arbejdet på at finde ud, hvor stort problemet er. På baggrund af den undersøgelse bad Skat i marts 2013 Kammeradvokaten om at vurdere også de juridiske konsekvenser af, at der var fejl i den automatiske beregning af tab og gevinster på værdipapirer.

Kammeradvokatens vurdering ligger bl.a. til grund for, at der nu er udarbejdet en handleplan, der skal rette op på fejlene.

Skat vurderer, at cirka 125.000 aktieejere kan være berørt af fejlene. Fejlene i datagrundlaget omfatter alene handel med noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser i danske depoter.

Skatteminister Morten Østergaard (R) siger i en kommentar til de mangel fejl:

"Jeg vil gerne understrege, at jeg ser med meget stor alvor på de konstaterede fejl. Det er helt centralt for borgernes retssikkerhed og tilliden til skattesystemet, at skatten opgøres på et korrekt grundlag."

I gang med luppen

I omkring 50.000 tilfælde kan Skat selv automatisk rette årsopgørelserne. Resten af borgerne vil modtaget et informationsbrev om, at der kan være fejl i oplysningerne i selvangivelserne, og at borgerne derfor bør tjekke de opgjorte avancer og tab.

Ting der kan være gået galt

En del af beregningerne af skatten i den pågældende periode har været mangelfulde, da Skat har manglet oplysninger.

Det kan for eksempel være

  • Selskabshændelser som fx fusioner, spaltninger og ændring af styk-størrelse.
  • Manglende beregninger ved salg af tegningsretter.
  • Nye eller mangelfulde oplysninger fra bankerne.
  • Manglende oplysninger om købesummerne.
  • Manglende oplysninger om værdipapirer.
  • Manglende oplysninger om erstatninger.

"Vi har konstateret fejl i de fortrykte gevinster og tab på noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser på årsopgørelsen i perioden 2010-2013. Det er meget beklageligt og skal selvfølgelig rettes op. Vi er i stand til at identificere de borgere, som kan være ramt af fejlene, og derfor kontakter vi nu dem, der kan være berørt med henblik på, at de, som kan have betalt for meget i skat af deres aktieavancer, kan få genoptaget deres sag og i sidste ende få penge tilbage," siger direktør for kundeservice i Skat, Jonatan Schloss.

Og ifølge skatteministeren, vil han holde godt øje med det videre arbejde. Han siger:

"Skat har forsikret mig om, at der arbejdes intensivt på at rette op på de forkerte ansættelser, og jeg kommer til følge dette arbejde meget tæt. Samtidig har jeg bedt om en redegørelse for forløbet siden fejlene blev erkendt, så vi kan få klarhed over sagen."

Nye frister skal give ro

Egentlig udløber fristen for at genoptage en skattesag fra 2010 netop i dag, den 1. maj. Men en ny procedure suspenderer nu den frist hvad angår tab og gevinst på noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser fra indkomståret 2010. Det giver arbejdsro til at kigge på sagerne igen, forklarer Skat.

Vejledning

Borgere, der er ramt af fejlene kan finde en vejledning til, hvordan de skal reagere her.

Nyt styresignal (procedure) for behandling af sagerne finder du her.

"Det er vigtigt at slå fast, at alle, der har betalt så meget som en krone for meget som konsekvens af fejlen, skal have mulighed for at få genoptaget deres sag," siger Morten Østergaard.

Og skulle fejlen betyde, at man har betalt for lidt i Skat, skal man tilsyneladende ikke være bekymret for, at en ekstra skatteregning vil dumpe ind af døren, når sagerne er genoptaget.

Suspensionen gælder nemlig alene, når en ændring samlet set vil være til fordel for borgeren.

Fristen for at ændre årsopgørelsen samt fristen for at anmode om genoptagelse er med styresignalet rykket til 1. september 2015.

Læs også
Top job