Danske Bank buldrer frem

Danske Bank sætter kurs mod bedste regnskab efter finanskrisen.

Thomas F. Borgen, adm. direktør i Danske Bank.

Genopretningen af landets største bankforretning tager fart.

Med et overskud på 4,3 mia. kr. før skat viser Danske Bank, at den for alvor er ved at lægge finanskrisen bag sig og er på vej ud af den slumretilstand, som banken har befundet sig i siden 2008. Indregner man den forretningsdel, som banken kalder non-core fra, så får man et resultat før skat på 3,6 mia. kr.

"Vores finansielle resultater for første kvartal 2014 er opmuntrende," lyder det i en kommentar fra topchef Thomas F. Borgen.

91 pct. frem

Trækker man skatten fra resultatet, står der 2,8 mia. kr. tilbage på bundlinjen. Det er en fremgang på hele 91 pct. i forhold til samme kvartal i fjor.

Banken har løftet sig 3 pct. på indtægtssiden til 10,3 mia. kr., men det er i høj grad bankens fokus på omkostningerne, der danner grundlag for fremgangen. Omkostningerne udgjorde 5,4 mia. kr. i første kvartal mod 6,6 mia. kr. i sidste kvartal 2013.

Samtidig har banken fået styr på nedskrivningerne, der tidligere har skabt store problemer.

Udfordringer

Nedskrivningerne på bankens kerneaktiviteter udgjorde i kvartalet 600 mio. kr. som forventet.  Det svarer til en tabsprocent på 0,14 pct. og er en forbedring på omtrent 800 mio. kr. fra samme periode i 2013.

Dertil kommer et tab på ikke-kerneaktiviteterne på ca. 600 mio. kr.

"Selvom den svage økonomiske aktivitet i samfundet giver os udfordringer på indtægtssiden, opvejes det af en række andre positive elementer i regnskabet. Blandt andet kan vi nu se en tydelig effekt af vores omkostningsinitiativer, ligesom vores nedskrivninger fortsætter med at falde," siger Thomas F. Borgen.

To-cfiret milliardoverskud

Forude venter ca. 1 mia. kr.,  som banken får for salget af sin ejerandel af betalingstjenesten Nets. Det vil bidrage til, at man forventer at lande på en indtjening i "den høje ende" af intervallet 9-12 mia. kr. efter skat.

Ikke siden 2007 har banken præsteret noget bedre. I de mellemliggende år har bankens ejere været nødt til at acceptere en-cifrede milliardoverskud, men det synes nu altså at være et overstået kapitel.

Kæmper for kunderne

Kampen for et bedre image og en bedre evne til at fastholde og tiltrække kunder fortsætter dog for banken, der har vinket farvel til mere end 100.000 kunder efter lanceringen af et omdiskuteret kundeprogram.

"Det er fortsat en hovedprioritet for os at styrke vores markedsposition og forbedre kundetilfredsheden. Det er en udfordring, og det kommer til at tage tid at nå vores mål," siger Thomas F. Borgen.

Han minder dog om, at fremgangen i kundetilfredsheden blandt de største erhvervskunder og institutionelle kunder i Norden er en bekræftelse af, at det kan lykkes også blandt privatkunderne.

Solid polstring

Banken indfriede i april for 24 mia. kr. hybrid kernekapital, som man i 2009 modtog fra staten. Det skete for at reducere fundingomkostningerne, men betød samtidig, at bankens solvensprocent faldt med 2,7 procentpoint.

Danske Bank er dog fortsat ganske solidt polstret med en kernekapitalprocent på 14,0 pct. og en solid solvensprocent på 18,1 pct. mod henholdsvis 14,7 pct. og 21,4 pct. ved årsskiftet.

Danske Bank: 1. kvartal 2014

Mio. kr.

1. kvartal 2014

1. kvartal 2013

Nettorenteindtægter

5.351

5.640

Nettogebyrindtægter

2.405

2.763

Handelsindtægter

1.865

1.467

Indtægter i alt

10.335

10.784

Omkostninger

5.432

6.587

Resultat før nedskrivninger på udlån

4.903

4.197

Nedskrivninger på udlån

641

916

Resultat før skat

3.630

2.862

Periodens resultat

2.812

1.923

Læs også
Top job