Danskes indtjening skyder højt i vejret i sløjt marked 

Tab rasler ned, mens gebyrindtægter stiger. Hård konkurrence mellem bankerne presser til gengæld indtjeningen på lån.

Thomas F. Borgen overtog styringen af Danske Bank i september og kan glæde sig over de foreløbige resultater. Foto: Cecilie Smetana

Danske Bank har lagt sig i spidsen med Sydbank lige i hælene med den største fremgang på bundlinjen efter årets første tre måneder sammenlignet med de øvrige store banker herhjemme, Jyske Bank og de danske afdelinger af Handelsbanken og Nordea.

Fremgangen er båret af et massivt fald i tab og nedskrivninger, der i en lang årrække har ligget højt på grund af en fejlslagen udlånspolitik i Irland.

Fakta

Middagsanalyse

Vi bringer på hverdage en frisk analyse om et aktuelt emne.

Den samlede efterspørgsel på lån i Danmark er svagt faldende, og udlånet i de store banker ligger kun lige fladt.

Kun Handelsbanken øger udlån

Det har ført til en hård konkurrence om de gode kunder på renterne og har i både Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Sydbank ført til et fald i renteindtægterne.

Undtagelsen er Handelsbanken, der i forhold til første kvartal i fjor har løftet sine nettorenteindtægter i Danmark med syv pct.

Størstedelen af Handelsbankens udlån i Danmark består af boliglån i modsætning til de andre storbanker, der primært låner ud til virksomheder og private.

Ikke slut med fyringsrunder

De svage udlånstal betyder, at der på chefgangene i landets store banker er et stærkt fokus på et få skåret omkostningerne ned for at tjene flere penge.

Fyringsrunder og afskedigelser er blevet hverdagskost og har ført til lavere omkostninger i bankerne – navnlig i Danske Bank.

Den udvikling tegner langtfra til at være slut.

Nordeas danske chef, Anders Jensen, gjorde i forbindelse med Nordeas fremlæggelse af kvartalsregnskab tidligere på ugen klart, at der er for meget bank i det lille land Danmark.

Handelsbanken går imod strømmen blandt de store banker herhjemme og øger udgifterne til personale, men banken har også et andet udgangspunkt.

Handelsbanken kom til Danmark for 20 år siden og er i gang med at udbygge sin position ved at  åbne filialer, mens de andre store banker døjer med historisk store filialnet og er tvunget til at gå den anden vej.

Gebyrer stiger over hele linjen

Selvom storbankerne har sværere ved at tjene på renterne, går det til gengæld fint med at opkræve gebyrer fra kunderne.

Gebyrindtægter stiger over hele linjen.

Danske Bank er uden sammenligning den af de store banker herhjemme, der har lidt mest under finanskrisen med tab i milliardklassen og et image, der er røget helt i bund.

Og landets største bank tjente indtil for nylig næsten ingen penge.

Derfor afløste den tidligere Mærsk-direktør Eivind Kolding ordførende direktør Peter Straarup i begyndelsen af 2012. Men lederskabet af banken slog fejl, og Kolding blev i september sidste år erstattet af en af bankens egne - nordmanden Thomas Borgen.

Bankens spareplaner, massivt faldende nedskrivninger og højere gebyrindtægter er nu for alvor ved at slå igennem på bankens resultater.

Efter årets første tre måneder havde banken en egenkapitalforrentning på 7,7 pct. mod 4,3 pct. for et år siden.

Både Handelsbankens og Nordeas egenkapitalforrentning ligger begge på den komfortable side af 10 pct.

Læs også
Top job