Kvinde havde 57 minutter til at spærre kreditkort

En kvinde fik stjålet sit kreditkort, men reagerede for sløvt og må selv betale.

Man skal reagere hurtigt, hvis man opdager, at man har fået sit kreditkort stjålet. Foto: Colourbox

Man skal handle hurtigt, hvis man opdager, at man har fået sit kreditkort stjålet.

Det må være læren af en sag, som Pengeinstitutankenævnet har behandlet.

Sagen handler om en kvinde, der i april 2013 opdagede, at hendes kreditkort var blevet stjålet og efterfølgende misbrugt for mere end 30.000 kr.

Problemet for kvinden, der var kunde i Sydbank, er, at hun reagerede for langsomt, da hun opdagede svindlen. Først mere end tre timer efter, at hun fik kendskab til, at kortet var væk, spærrede hun kortet.

Hæfter for 8.000 kr.

I den mellemliggende periode blev der hævet for knap 9.400 kr. på kortet, og det kunne formentlig være undgået, hvis kvinden havde reageret hurtigere, som hun burde havde gjort.

Det slår tre af af fem medlemmer af ankenævnet fast i afgørelsen, der betyder, at kvinden selv kommer til at hæfte for 8.000 kr. af de knap 9.400 kr., der blev trukket ud af kontoen ved fire hævninger i tidsrummet 10.57-11.39.

Hævninger kunne være undgået

Først klokken 13.21 forsøgte kvinden dog at spærre kortet, men det havde Nets på det tidspunkt allerede gjort, da man frygtede, at kortet blev misbrugt.

"Efter det foreliggende finder vi, at det må lægges til grund, at klageren den 13. april 2013 senest klokken cirka 10 fik kendskab til, at kortet var bortkommet. Vi finder, at hun herefter burde have foranlediget kortet spærret før klokken 10.57, hvorved de fire hævninger på i alt 9.354,95 i tidsrummet kl. 10.57-11.39 kunne have været undgået," udtaler tre medlemmer og dermed et flertal af ankenævnet.

Det hører med til historien, at parterne ikke var enige om tidspunktet for, hvornår kvinden opdagede, at kortet var forsvundet.

Tidligt i forløbet havde hun selv angivet tidspunktet til kl. 10, men det trak hun efterfølgende tilbage. Hun mente i stedet, at hun forsøgte at spærre kortet senest 45 min. efter, at hun opdagede, at det var borte.

Det fandt et flertal i ankenævnet dog ikke bevist.

To medlemmer af ankenævnet mente, at sagen burde behandles ved domstolene på grund af behovet for parts- og vidneforklaringer, så man måske kunne få styr på de tidsmæssige uklarheder.

Læs også
Top job