332 gik fra hus og hjem på en måned

Antallet af tvangauktioner i april er var det højeste i et halvt år.

Foto: Lærke Posselt

Antallet af tvangsauktioner steg markant i april, og samtidig steg antallet af konkurser en anelse. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Tallene er korrigeret for sæsonudsving.

I april blev der bekendtgjort 332 tvangsauktioner mod 252 i marts. Det er det højeste antal i seks måneder, hvor gennemsnittet har ligget på 304.

"Der er dog ingen grund til bekymring over dagens tal. Antallet af tvangsauktioner har udviklet sig overraskende gunstigt siden efteråret 2013, og det ændrer dagens tal ikke ved," siger Realkredit Danmarks cheføkonom, Christian Hilligsøe Heinig, i en kommentar.

Yderområderne halter efter

Kigger man på det seneste års udvikling, ser billedet da også anderledes positivt ud. Her er antallet af tvangsauktioner faldet med 27 pct., når man måler et glidende gennemsnit over tre måneder. Samtidig ligger vi 15 pct. under det historiske gennemsnit fra 1993 til nu.

Igen viser tallene, at det primært er i København og hovedstadsområdet, at boligmarkedet er i bedring.

"Det er stadig vanskeligt at sælge huse på almindelige markedsvilkår en del steder i landet, især hvis man skal have en pris for dem, som kommer i nærheden af, hvad prisen var før krisen," siger Danske Banks privatøkonom, Las Olsen.

Han hæfter sig ved, at antallet af tvangsauktioner er lavt, når man tænker på den krise, landet har været igennem. At det ikke ser værre ud, skyldes især den lave rente og de afdragsfrie lån. Og så har danskerne sparet.

"Tallene afspejler også, at husholdningerne har prioriteret at undgå tvangsauktioner og til gengæld ladet forbruget falde," siger Las Olsen.

Positive konkurstal

Antallet af konkurser landede på 322, hvilket er 23 flere end i marts. En stigning på 8 pct. Kigger man på den seneste tre måneders periode, ser udviklingen pænere ud. I perioden februar til april var der 873 konkurser mod 1.229 i november til januar.

Kigger man på årlig basis, er tendensen den samme.

"Nyheden om det lave antal konkurser i årets første tredjedel er endnu en lille brik i det store puslespil, der viser, at krisen langsomt men sikkert er ved at slippe sit tag om dansk økonomi," siger Nordeas senioranalytiker, Jan Størup Nielsen.

Han tror, det er en tendens, der vil fortsætte.

"Vi forventer, at den nedadgående trend i antallet af konkurser vil fortsætte i takt med, at den stigende vækst i dansk økonomi bidder sig fast over den kommende periode. Således vil både en højere aktivitet på det danske marked og en stigende eksport være med til at løfte virksomhedernes omsætning, og dermed i sidste ende medvirke til at færre og færre virksomheder bliver tvunget til at kaste håndklædet i ringen," siger Jan Størup Nielsen.

Læs også
Top job