Fynske Bank fastholder forventningerne

Fynske Bank, der er dannet ved fusionen af Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank, har aflagt årsregnskab, hvor der er fremgang i indtægterne og indtjeningen og forventningerne fastholdes.

Bankens nettorente- og gebyrindtægter er øget til 67,6 mio. kr. i første kvartal fra 39,7 mio. kr. for samme periode året forinden. Basisresultatet er steget til 21,6 mio. kr. fra 15,7 mio. kr. og nedskrivningerne er reduceret til 12,7 mio. kr. fra 46,9 mio. kr. Resultatet før skat er forbedret til 27,8 mio. kr. fra et tab på 27,6 mio. kr.

Bankens basis indtjening, dvs. indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, udgifter til sektorløsninger samt fusionsomkostninger og skat, forventes fortsat at udgøre i niveauet 85 - 95 mio. kr. Det forventes, at tab og nedskrivninger vil blive reduceret i forhold til 2013...

Læs også
Top job