Hvidbjerg Bank fastholder forventningerne

Den nordjyske lokalbank Hvidbjerg Bank har aflagt periodemeddelelse for første kvartal, hvor basisindtjeningen falder og forventningerne fastholdes.

Hvidbjerg Banks nettorente- og gebyrindtægter faldt i første kvartal til 10,3 mio. kr. fra 11,5 mio. kr. for samme periode året forinden. Basisindtjeningen er reduceret til 3,9 mio. kr. fra 5,0 mio. kr. Nedskrivningerne på udlån er reduceret til 4,0 mio. kr. fra 7,6 mio. kr. Resultatet før skat er øget til 0,7 mio. kr. sammenlignet med et underskud på 2,6 mio. kr. for samme kvartal året før.

Den negative udvikling i nettorenteindtægterne tilskrives det faldende udlån og en faldende rentemarginal...

Læs også
Top job