Det ved vi om regeringens vækstplan

Vækstplanen kommer ifølge finansminister Bjarne Corydon (S) til at indeholde 89 større og mindre initiativer.

Regeringen vil med planen skaffe mellem otte og 10 milliarder kroner mere i erhvervsinvesteringer hvert år.

Blandt forslagene til at skaffe risikovillig kapital er skattefradrag på 650.000 kroner til personer, der investerer i vækstvirksomheder.Regeringen vil reducere virksomhedernes omkostninger ved at lempe PSO-afgifterne med 5,8 milliarder kroner.Udbytteskatten på porteføljeaktier i unoterede virksomheder sænkes, så den reelle beskatning ændres fra 22 til 15,3 procent. Det koster 500 millioner kroner hvert år frem mod 2020.En ny såkaldt accelerationspulje på 500 millioner kroner skal hjælpe udvalgte mellemstore virksomheder med at vokse sig store.Samtidig forlænges vækstlåneordningen til 2020, og der afsættes seks milliarder kroner til statsgaranterede lån til virksomheder.Regeringen vil smide tre milliarder kroner i grundforskningen over en årrække.Regeringen vil overtale den danske pensionssektor til at smide penge i en fortsættelse af Dansk Vækstkapital, der investerer i små og mellemstore virksomheder.Regeringen vil samlet set reducere sagsbehandlingstiden med en tredjedel på udvalgte områder og desuden forenkle selve sagsbehandlingen for virksomheder.Regeringen vil begrænse og regulere virksomhedernes brug af konkurrenceklausuler.Regeringen vil gøre flexboligtilladelser permanente for at skabe vækst i yderområderne.Regeringen vil rydde op i antallet af videregående uddannelser og give universiteterne mulighed for selv at dimensionere optaget.Regeringen vil i en treårig prøveperiode gøre det muligt for butikker at sige nej tak til kontanter og kun modtage betaling via dankort eller mobilbetaling.Regeringen vil fjerne vækstbarrierer for små virksomheder...

Læs også
Top job