Regeringens store vækstplan

Regeringen vil hjælpe Danmark ud af krisen ved at sikre virksomheder bedre vilkår.

"Danmark Helt ud af Krisen - Virksomheder i Vækst."

Det er navnet på den vækstplan, som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) torsdag formiddag fremlagde.

Den endegyldige mål er at styrke særligt det danske erhvervsliv, så nationen kan klare sig i kampen om de gode job fremover. Og det handler ikke kun om at skrue på skatter og afgifter.

"I stedet for kun at fokusere på skatter og afgifter skal vi tage hele værktøjskassen i brug," sagde statsministeren.

Billigere jobskabelse

Det handler generelt om at gøre det nemmere og billigere at skabe arbejdspladser.

Her nævnte statsministeren følgende fire indsatsområder:

Nemmere og billigere at være virksomhed

  • Lempelse af virksomhedernes PSO-omkostninger for 5,8 mia. kr. Kortere sagsbehandlingstider. Færre administrative byrder og bedre erhvervsregulering.

Styrket adgang til finansiering – flere vækstvirksomheder

  • Fradrag for indskud i små virksomheder og lempelse af udbyttebeskatning for virksomheder. Forlængelse af Vækstlåneordningen og Eksportlåneordningen. Mere kapital til vækstvirksomheder.

Lavere priser for forbrugerne og virksomhederne

  • Forsyningssektoren effektiviseres for 3,3 mia. kr. i dialog med sektoren. Nationale særstandarder i byggebranchen harmoniseres. Konkurrencen i private serviceerhverv styrkes.

Flere dygtige medarbejdere og mere avanceret produktion

  • Styrket international rekruttering. Bedre voksen- og efteruddannelse. Flere praktikpladser. 3 mia. kr. til Danmarks Grundforskningsfond og bedre rammer for avanceret produktion.

Initiativerne i den nye vækstplan, og dem er der samlet 89 af, vil generere en vækstøgning på 6 mia. kr. målt i forhold til bruttonationalproduktet, mens virksomhederne kan reducere deres omkostninger med sammenlagt 4 mia. kr. som følge af færre administrative byrder og lavere udgifter.

Dertil kommer, at planen kan føre til, at landets virksomheder vil putte 8 mia. kr. mere i kassen med investeringer frem mod 2020.

"Det vil forbedre virksomhedernes vilkår. Men der er er stadig råd til velfærd og til at øge det offentlige forbrug med 0,6 pct.," sagde statsministeren.

Planen virker

En stor del af planen var på forhånd sluppet ud, og flere økonomer havde kritiseret planen for at være for lille. Den flytter kort sagt for få millioner kroner.

Det afviste økonomi- og indenrigsministeren dog.

"Det fine ved planen er ikke diskussionen om den er stor eller lille. Det er, at den virker. Det er pointen, at den skal virke hos dem, der skaber arbejdspladserne," sagde Margrethe Vestager.

Der er ikke blevet sat tal på, hvor mange job planen potentielt kan skabe.

Vækstplanen og samtlige de 89 punkter kan læses her.

Læs også
Top job