Sådan vil regeringen betale for vækstplan

10 mia. kr. skal komme fra gartnerier, taxaer og Storebæltsbroen.

Her er regeringens finansiering for den særlige vækstplan. Alle tal er total for 2015-2020.

 • Pulje til voksen- og efteruddannelse: 885 mio. kr.
 • Forskningsreserven: 241 mio. kr.
 • Ramme til lempelser for erhverslivet: 2000 mio. kr.
 • Pulje til overskudsvarme: 600 mio. kr.
 • Pulje til gartnerier /elintensive virksomheder: 510 mio. kr.
 • Mindreforbrug fra pulje til VE fra proces: 100 mio. kr.
 • Pulje til ikke-kvoteomfattet el-produktion: 600 mio. kr.
 • Nedsættelse af tilskud til A/S Storebælt: 1200 mio. kr.
 • Afgiftsharmonisering for taxi’er m.v.: 790 mio. kr.
 • Internationale dimittenders dagpengeret: 23 mio. kr.
 • Afgiftsforhøjelse på cigarillos mv.: 510 mio. kr.
 • Ændringer af momsloven (one-stop-shop): 390 mio. kr.
 • Efterrettelighed på skatteområdet: 1085 mio. kr.
 • Tilbageløb og adfærd i alt: 1325 mio. kr.

Kilde: Finansministeriet

Læs også
Top job