Rygere skal betale 357 pct. mere

Det skal være væsentligt dyrere at sætte ild til en cigar, mener regeringen.

Illustration: Brian Jensen Felde

Er man til tobaksprodukter som eksempelvis cigarillos, cigarer og cerutter, så må man fra 2015 indstille sig på at skulle betale væsentligt mere for varerne.

En del af finansieringen til den vækstplan, som regeringen torsdag præsenterede, skal hentes hos rygerne.

Ved at forhøje afgiften på de omtalte røgvarer, så de i højere grad kommer til at matche afgiften på cigaretter, vil regeringen hente et årligt og varigt provenu på omtrent 50 mio. kr. efter tilbageløb og adfærdsregulering.

Afgiftsforhøjelsen på cigarillos må forventes at have en præventiv effekt på folkesundheden og kan muligvis reducere de unges tilskyndelse til at begynde at ryge.

Skatteministeriet

Samlet ventes afgiftsforhøjelsen at bidrage med en halv mia. kr. til vækstpakken, der er målrettet perioden frem mod 2020.

Populær røg

Ønsket om at pille ved varernes pris kommer efter en periode, hvor særligt cigarillos er steget voldsomt i popularitet. I 2012 steg salget af tobaksvarerne med 23 pct., mens samme varer voksede mængdemæssigt med hele 45 pct. i det senest forgangne år.

Det skyldes, at cigaretterne afgiftsmæssigt har været langt hårdere belastet.

"Regeringen ønsker at fjerne den afgiftsmæssige tilskyndelse til at ryge cigarillos frem for cigaretter," skriver Skatteministeriet i en redegørelse, hvoraf det også fremgår, at:

"Afgiftsforhøjelsen på cigarillos må forventes at have en præventiv effekt på folkesundheden og kan muligvis reducere de unges tilskyndelse til at begynde at ryge."

Prisen stiger

Målet er groft sagt at matche stykafgiften på cigarillos med den, som man ser på de billigste cigaretter.

I dag koster cigarillos ifølge Skatteministeriet ned til 17 kr. for 20 stk., mens cigaretter af tilsvarende mængde koster ca. 35 kr. i den billigste udgave. Her forklarer afgiften det meste.

Hvor en cigaret bliver belagt med 118,35 øre plus 1 pct. af detailprisen, så koster en cigarillos, der i visse udgaver minder meget om cigaretter, blot 19,8 øre plus 10 pct. af detailprisen.

Hvis regeringens ønske kommer i mål, vil stykafgiften på en cigarillos stige til 82,6 øre i 2015 og yderligere til 90,4 øre i 2020. Det svarer til en prisvækst på 357 pct.

I den liberale tænketank Cepos er man kritisk over for den voldsomme afgiftsstigning.

"På finansieringssiden er det forkert at øge afgifter på bl.a. cigarer og cerutter. Finansieringen burde i stedet findes ved lavere vækst i det offentlige forbrug, der i år skal vokse med 1,5 pct. eller ca. 8 mia. kr.," mener cheføkonom Mads Lundby Hansen.

Læs også
Top job