Hvor meget tid skal han bruge?

Økonomer er skuffet over manglende handling fra ECB.

Centralbankchef Mario Draghi, ECB. Foto: AP/Michael Probst

Hvis man sad og ventede på, at centralbankchef Mario Draghi, ECB, skulle handle på baggrund af de svage inflationstal og den stærke euro, så blev man skuffet efter dagens rentemøde.

I Handelsbanken noterede cheføkonom Jes Asmussen sig så godt som ingen ændringer fra den italienske finansmand i forhold til det seneste rentemøde.

"For dem, der havde håbet, at ECB ville være mere klar i mælet med hensyn til, at der var nye stimulanstiltag på vej, var der således initialt tale om en skuffelse," skriver han i en kommentar, der forsætter:

"ECB fortsætter dermed med at fortælle, hvor parat den er til at agere, men har altså endnu ikke leveret noget, der kunne medvirke til at dæmme op for det disinflationære pres, den stærke euro, de fortsat segregerede kreditmarkeder og svage udlånsvækst."

Forsøgte at købe tid

Draghi forklarede dog, at han er parat til at handle på rentemødet i juni, hvis inflationstallene ikke har forbedret. Og handling er tilsyneladende savnet, hvis man skal have sat mere gang i økonomierne, der blandt andet er plaget af den svage låne- og investeringslyst.

Situationen bekymrer dog, lod Draghi vide.

"Overordnet ser Draghi dog endnu engang ud til at forsøge at købe sig lidt tid, og stigningen i euro blev da også elimineret igen. Spørgsmålet er dog fortsat, om markedet vil blive ved med at købe snakken - presset for at handle i juni er nu så stort, at han simpelthen må komme på banen med et eller andet," noterer Jes Asmussen.

Hvad kan ECB gøre?

Spørgsmålet er dog, hvilke midler banken reelt har til rådighed.

Den toneangivende rente er næsten banket i bund på 0,25 pct., og fra flere sider har der været stillet spørgsmål ved, om det reelt ligger inden for bankens muligheder at gennemføre et program med kvantitative lempelser, som man har set det i USA, hvor der i en længere periode er blevet pumpet op mod 85 mia. dollars ind i økonomien hver måned. Programmet er nu under neddrosling.

Klar og overraskende

I Sydbank noterer man sig de nye toner fra ECB, og ser dem som et klart signal om, at der sker noget til juni.

"Draghis besked var så klar og overraskende, at den pressede eurokursen og de europæiske og danske renter ned. ECB ser dermed endelig ud til at bøje sig for presset fra blandt andre OECD og IMF for at gøre noget for at presse den kritisk lave inflation op," skriver cheføkonom Jacob Graven i en kommentar.

I Nykredit tror man på, at en nedsættelse af styringsrenten med 15 basispoint til 0,1 pct. er det mest realistiske.

"Det vil kun have marginal betydning, men har stor symbolsk værdi. Dermed undgår ECB endnu en gang at skulle forholde sig til kontroversielle tiltag som QE (kvantitative lempelser, red.)," mener økonom Lisette Rosenbeck.

Læs også
Top job