Er aktierne løbet fra dig?

For første gang siden 2007 udgør aktierne mere end 50 pct. af privatinvesteringerne.

Nykredits forbrugerøkonom Johan Juul-Jensen

Har du styr på, hvor meget aktierne fylder i dine investeringer?

Ellers er der god grund til at finde ud af det og måske drøfte med din investeringsrådgiver, om det vil være mere hensigtsmæssigt - og sikkert - med en anden fordeling af aktier og obligationer.

Den høje aktieandel behøver ikke at være alarmerende, hvis der vel og mærke er tale om et bevidst valg.

Johan Juul-Jensen, forbrugerøkonom hos Nykredit

Advarslen kommer fra Johan Juul-Jensen, der er forbrugerøkonom hos Nykredit.

Det sker på baggrund af, at aktierne nu fylder mere end 50 pct. af de private investeringer. Det er første gang siden 2007, at aktierne fylder så meget.

Kursstigninger trækker op

Det skyldes bl.a., at kursværdien af de største danske aktier, C20-indekset, er fordoblet på mindre end tre år. Aktierne befinder sig lige nu i det hidtil højeste niveau.

Det har betydet gode afkast på aktierne og tilsvarende lave afkast på obligationerne.

Samtidig kan det i betænkelig grad have rykket balancen mellem aktier og obligationer i investeringsporteføljerne. På den måde kan en tidligere aktiepulje på måske 40 pct. nu have en vægt på 60-70 pct. i porteføljen.

Dermed stiger også risikoen for at blive ramt af kursfald.

Det skal være et valg

Ifølge Nykredit udgjorde aktier med udgangen af april 39 pct. af de private investeringer. Hertil kom så andelen i aktiebaserede investeringsforeninger, så den samlede aktieandel nu er over 50 pct.

For 10 år siden var de privates andel af aktier på kun 26 pct., når man ikke medregner aktier placeret i investeringsforeninger.

"Den høje aktieandel behøver ikke at være alarmerende, hvis der vel og mærke er tale om et bevidst valg. Men hvis det blot er sket på grund af kursstigningerne på aktierne, uden at den private investor har forholdt sig til det, er det et problem. Så vil porteføljen ikke længere passe til investorens risikoprofil," forklarer Johan Juul-Jensen.

Skal der sælges aktier?

Det kan betyde, at de private investeringer er blevet mere risikable, og også mere risikable end investoren har ønsket det.

"Aktier giver over tid typisk et højere afkast end obligationer, men de er også mere risikable. Derfor er man mere udsat for kursfald, når aktieandelen stiger. Derfor bør man overveje at sælge nogle aktier og i stedet købe obligationer," siger Johan Juul-Jensen.

Han bruger Vestas-aktien som eksempel. Den har været kraftigt stigende og vil derfor påvirke en aktieandel i opadgående retning.

"Derfor bør man måske overveje at sælge nogle Vestas-aktier og i stedet købe op i en anden branche," siger Johan Juul-Jensen.

Få hjælp til obligationerne

Samtidig opfordrer han de private investorer til ikke at glemme obligationerne.

"Med balance mellem aktier og obligationer og ved at genoprette balancen efter en periode med store kursstigniner, øger man sandsynligheden for et godt afkast på længere sigt. Det er måske blevet sværere at investere i obligationer, men så skal man overveje at søge professionel hjælp," siger forbrugerøkonomen.

Han vil ikke komme med noget bud på, hvordan fordelingen skal være mellem aktier og obligationer.

"Det afhænger af den enkeltes risikovillighed, og hvad vedkommende har det bedst med," forklarer Johan Juul-Jensen.

En årlig vurdering

Samtidig understreger han, at de private investorer mindst én gang om året bør vurdere - eller få vurderet, om sammensætningen af porteføljen er rigtig.

Desuden erkender han, at der for de private investorer ikke rigtigt er alternativer til aktier og obligationer, selv om ædelmetaller kunne være en mulighed.

"Men jo mere eksotisk det bliver, jo vigtigere er det at allierer sig med professionel hjælp," råder Johan Juul-Jensen.

Læs også
Top job