Dansk erhvervsbiavl summer på sidste vers

20.000 bifamilier er forsvundet siden 2009.

Siden 2009 er der forsvundet 20.000 danske bifamilier. Foto: Mik Eskestad

Det er økonomi og ikke sygdomme, der slår bierne ihjel i Danmark.

De professionelle biavleres dårlige økonomi er den største trussel mod den nødvendige bestøvning af både landbrugsafgrøder og vilde planter...

Læs også
Top job