Forsøg på at sikre arbejdskraft kan give bagslag

Regeringen vil tiltrække arbejdskraft fra udlandet, men risikerer med nyt udspil det modsatte.

I sit udspil til en reform af international rekruttering foreslår regeringen at begrænse internationale dimittenders ret til dagpenge, og det kan betyde, at de udenlandske studerende vælger at forlade Danmark, advarer kritikere.  Arkivfoto: Marius Nyheim/Polfoto

I sit udspil til en reform af international rekruttering foreslår regeringen at begrænse internationale dimittenders ret til dagpenge, og det kan betyde, at de udenlandske studerende vælger at forlade Danmark, advarer kritikere. Det skriver Information.

Reformen skal bl.a. gøre det lettere for danske virksomheder at tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft som f.eks. it-specialister eller læger, ligesom den skal gøre Danmark bedre til at fastholde de udenlandske studerende, der vælger at studere i Danmark. Samtidig lægger regeringen i udspillet op til, at internationale dimittender fra lande uden for EU/EØS ikke længere skal have ret til dagpenge på dimittendvilkår, når de har færdiggjort en uddannelse i Danmark.

Uheldigt signal

Det er en forfejlet strategi og et uheldigt signal at sende til omverden, mener blandt andet uddannelsestænketanken DEA.

»Godt nok er vi gode til at tiltrække udenlandske studerende, men hvis de får nys om, at dagpengeretten begrænses, kan det have en negativ effekt på deres tilskyndelse til at blive i Danmark,« siger politisk chef i DEA Jannik Schack til Information.

Ifølge Jannik Schack bidrager udenlandske studerende positivt til samfundsøkonomien, hvis de bliver i Danmark og får et arbejde. Netop derfor er det vigtigt at undgå, at de rejser ud af landet, efter de har taget deres uddannelse.

»Som situationen er nu, hvor der er en ret høj dimittendledighed, kan det her tiltag betyde, at de udenlandske i stedet kigger sig om efter et job i et andet land. Og så har vi tabt op til flere års investering i deres uddannelse på gulvet. Derfor vil det være stik imod hensigten at fjerne deres dagpengeret,« siger Jannik Schack, men tilføjer, at hvis udsigten til at få et job var bedre, ville udenlandske studerende være mere tilbøjelige til at vente på det.

Ret til dagpenge

Som reglerne er i dag, kan udenlandske studerende, der tager en videregående uddannelse i Danmark, søge om et greencard, når de har afsluttet uddannelsen. Når de får dette greencard, går de fra at være studerende til at være arbejdstagere og får derfor også ret til dagpenge på dimittendvilkår. Derfor kan udenlandske studerende få dagpenge på samme vilkår som danske studerende, umiddelbart efter de har færdiggjort en uddannelse.

Det, mener regeringen, er uhensigtsmæssigt, og derfor vil den fjerne retten til dagpenge på dimittendvilkår.

Skeptisk direktør

Nikolaj Lubanski, direktør for talentafdelingen i nonprofitorganisationen Copenhagen Capacity, der arbejder for at tiltrække og fastholde videnarbejdere til Danmark, er også skeptisk over for forslaget. Han mener desuden, at forslaget kan betyde, at nyuddannede udlændinge tager til takke med, hvad de kan få, frem for det, de er uddannet til.

»Alt andet lige må det gøre det sværere at være her. Og måske også skabe incitament til at tage andre job bare for at få noget at leve af,« siger han til Information.

I Dansk Industri er man positivt stemt over for regeringens udspil, specielt forslaget om at indføre et etableringskort til internationale dimittender.

En del af vækstpakke

Etableringskortet vil give internationale dimittender, der afslutter en dansk kandidat- eller ph.d.-uddannelse, mulighed lov til at tage arbejde i Danmark i to år uden krav til, hvor meget de skal tjene.

»Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at fastholde udenlandske studerende, når de er færdig med deres studier i Danmark,« siger Claus Aastrup Seidelin, konsulent i arbejdsmarkedspolitik hos DI. Han medgiver dog, at forslaget om at begrænse dagpengeretten kan have en utilsigtet effekt.

Forslaget er en del af finansieringen af den vækstplan, som regeringen præsenterede for nylig. I alt regner regeringen med at kunne spare 23 mio. kr. frem mod 2020 ved at fjerne internationale dimittenders ret til dagpenge.

Men 23 mio. kr. er et meget lille beløb i forhold til de negative sideeffekter, det kan få, hvis udenlandske studerende forlader Danmark, mener Jannik Schack fra DEA.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

Læs også
Top job