Monberg & Thorsen gentager forventningerne

Monberg & Thorsen, der ejer 46 pct. af MT Højgaard, er aktuel med regnskab  for første kvartal, hvor forventningerne fastholdes.

Resultatandelen fra MT Højgaard efter skat udgør et tab på 108 mio. kr. mod et tab på 26 mio. kr. i første kvartal 2013. Heri indgår Monberg & Thorsens andel af særlige poster med 90 mio. kr., som vedrører gamle off-shore-tvister.

MT Højgaard viste et driftsunderskud før særlige poster på 30 mio. kr. og resultatet efter skat blev på et underskud på 216 mio. kr. blandt andet presset af hensættelser vedrørende den tabte offshore tvistsag Robin Rigg...

Læs også
Top job