Historisk højt overskud i Jyske Bank

Landets tredjestørste bank opjusterer efter fusion med BRFkredit.

Ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam. Foto: Ole Lind

Jyske Bank skuffede investorerne i første kvartal, men nu gør ordførende direktør Anders Dam skaden god igen.

I en selskabsmeddelelse forlyder det, at banken venter et resultat før skat i første halvår 2014 på 3 mia. kr.

"Resultatet for 1. halvår 2014 forventes at blive historisk højt," siger Anders Dam.

Det stærke resultat er af engangskarakter og skyldes i høj grad sammenlægningen med realkreditinstituttet BRFkredit, hvis aktier blev overtaget af Jyske Bank den 30. april i år.

Badwill er forklaringen

Som en del af fusionen bliver der indtægtført 2,4 mia. kr. i såkaldt badwill, der altså er hovedforklaringen på det opsigtsvækkende resultat i banken.

Dagsværdien af de overtagne nettoaktiver er opgjort til 9,5 mia. kr., hvilket er mere, end Jyske Bank har betalt for aktierne i BRFkredit. Banken gav således 7,1 mia. kr., og det er forskellen på de to beløb, der betegnes som badwill.

"Resultatet for første halvår 2014 er således i væsentlig grad påvirket af forhold af engangskarakter. Integrationen med BRFkredit forløber planmæssigt," siger Anders Dam.

I forbindelse med sammenlægningen bliver der foretaget en revurdering af aktiver og forpligtelser, herunder særligt bankens ejendomme, unoterede aktier og udlån,  og det medfører engangsudgifter i niveauet 400-500 mio. kr. i Jyske Bank. Samlet belastes koncernen med -1,3 mia. kr. som en konsekvens af ensretning og revurdering af de regnskabsmæssige skøn i Jyske Bank og BRFkredit.

Nye boliglån på vej

Boliglånsprodukter bliver som en naturlig konsekvens af fusionen mellem de to finansinstitutioner en større del af bankens forretningsområde i fremtiden.

Aktuelt har man noteret boliglånsprodukter for ca. 9 mia. kr. siden introduktionen i december i fjor.

Det beløb vil formentlig vokse i de kommende måneder, når Jyske Bank i begyndelsen af juni lancerer F3- og F5-boliglån.

Der er tale om klassiske boliglån med løbetider op til 30 år, mulighed for 10 års afdragsfrihed, op til 80 pct. belåning og i bankens egen optik en "konkurrencedygtig prissætning".

Læs også
Top job