Konsulent: 7 af 10 selskaber er ikke 1 kr. værd

4 af 10 selskaber har underskud, og hver femte har spist egenkapitalen.

De mindste selskaber har det værst, og det er alvorligt, fordi det især er dem, der skaber nye job, lyder det fra Lars Hauge. Foto: Gregers Tycho

De største selskaber har afleveret flotte regnskaber, og de danske aktiekurser befinder sig omkring rekordniveau.

Alligevel har mange danske virksomheder svært ved at tjene penge. Mange har underskud på driften, og andre har opbrugt egenkapitalen. Kort sagt er mange danske virksomheder underkapitaliseret.

"70 pct. af de danske selskaber er ikke 1 kr. værd, og det er stærkt bekymrende," vurderer Lars Hauge, der er partner i turn around konsulentvirksomheden Uturn Company A/S.

Virksomheden yder vejledning til selskaber, der har problemer med driften, og kunderne er fortrinsvis virksomheder med 15-250 ansatte.

"Det er bekymrende"

Han har på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen regnet på sundhedstilstanden i de danske virksomheder, og vurderingen er, at mange selskaber bør søge læge.

"Det er bekymrende, at så mange selskaber har svært ved at tjene penge. Når firmaerne taber kapital, stiller det krav om, at der fremskaffes ny kapital til den videre drift," forklarer Lars Hauge.

"I Danmark er der knap 294.000 virksomheder, som er drevet i selskabsform. Af dem har 123.000 virksomheder et resultat, der er mindre end 0. Det vil sige, at 42 pct. af selskaberne ikke tjener penge. Samtidig er der knap 58.000 virksomheder, som har en negativ egenkapital. Det svarer til cirka 20 pct. af selskaber," fortæller Lars Hauge.

Han tilføjer, at cirka 47.000 selskaber både har et resultat under 0 og samtidig har en negativ egenkapital. Det svarer til 16 pct. af samtlige selskaber.

Ingen penge til driften

Det er efter hans vurdering en meget alvorlig situation.

"Der er ikke penge til at drive virksomhederne, og der er ingen, der vil købe en virksomhed, der giver underskud. Selskaberne er generelt underkapitaliserede, og det koster penge at drive dem. De holdes kun i gang af leverandører, ejere og banker, der er parat til at levere finansiering.

Det sker i håb om at undgå en konkurs, hvor der som regel ikke bliver penge - eller i hvert fald kun en mindre del - til kreditorerne," siger Lars Hauge.

De mindste har det værst

Han understreger, at den alvorlige situation først og fremmest gælder de mindste firmaer.

"Tallene viser, at virksomheder med flere end 15 ansatte generelt har det bedre end firmaer med færre end 15 ansatte," siger Lars Hauge.

Han henviser til, at der i Danmark er godt 28.000 virksomheder med flere end 15 ansatte, der drives i selskabsform.

Af dem har cirka 23 pct. underskud, mens 9 pct. har opbrugt egenkapitalen. Knap 7 pct. af selskaberne har både underskud og spist egenkapitalen.

Jobbene kommer hos de små

Og det er en alvorlig situation for Danmark, selv om de største selskaber herhjemme leverer flotte regnskaber.

"Det er ikke de store selskaber, der skaber arbejdspladserne. De store selskaber er dygtige til at skære til, mens arbejdspladserne skal komme fra underskoven af små og mellemstore virksomheder," siger Lars Hauge.

Bedre vilkår for firmaerne

Han opfordrer derfor til, at der fra politisk side skabes bedre muligheder for, at selskaberne kan tjene penge.

"Det kunne måske ske med ændrede skattesatser og færre administrative byrder. Samtidig er omkostningsniveauet højt i Danmark. Det er dyrt at sælge produkter i Danmark," forklarer Lars Hauge.

Hans henvisning til, at hovedparten af de danske firmaer ikke er 1 kr. værd, er også en slet skjult henvisning til den nye iværksætterordning, der gør det muligt at stifte et selskab med en kapital på kun 1. kr.

"Det er for så vidt en fin ordning, men tal fra Danmarks Statistik viser bare, at der stort set ikke er nogen af de nystartede virksomheder tilbage efter fem år," siger Lars Hauge.

Mere positiv melding fra FSR

I begyndelsen af året kom FSR - danske revisorer med en lidt mere positiv vurdering af de danske selskaber. På baggrund af årsregnskaberne i 2013 regnede FSR sig frem til, at 35 pct. af selskaberne havde underskud i 2013.

Men det var et fald på 6 procentpoint i forhold til året før.

Samtidig var godt hver fjerde selskab angrebet på egenkapitalen, men overordnet set var andelen af selskaber med angrebet egenkapital faldet tre år i træk, hvilket var et positivt tegn.

Positiv tendens

Det er en undersøgelse FSR gennemfører fire gange om året på baggrund af cirka 190.000 selskaber.

"I runde tal er der cirka 11.000 færre selskaber med underskud i forhold til året før. Samtidig kan vi se, at andelen af selskaber med underskud er faldet kraftigt over de seneste fire år. Vi skal helt tilbage til 2008 for at finde en lavere andel af selskaber med underskud. Det er en positiv udvikling, som vi håber vil fortsætte ind i 2014," lød det dengang fra Tom Vile Jensen, der er erhvervspolitisk direktør hos FSR - danske revisorer.

Selskabet har endnu ikke fået behandlet de nyeste tal, men vurderingen er i dag, at der stadig er en lidt positiv tendens.

"Man skal selvfølgelig være lidt forsigtig med at konkludere på kvartalstal, og der er stadig mange firmaer, som er udfordret på både drift og egenkapital. Vi er stadig langt fra før-krise-niveau, men vi vurderer, at der stadig er en positiv tendens," siger Tom Vile Jensen.

Læs også
Top job