Mor og datter tager en runde mere om millionerne

Slagsmål i stenrig tobaksfamilie om en kvart mia. kr. får et efterspil ved landsretten.

Tineke Færch, tv., mener, at hun er blevet manipuleret til at sælge sine aktier. Foto: Asger Ladefoged

Endnu et slag skal slås i det barske millionopgør mellem mor og datter, Tineke og Merethe Færch.

Tineke Færch har besluttet at anke dommen fra byretten, der tidligere på måneden afgjorde, at Merethe Færch ikke skulle betale op mod 273 mio. kr. til sin mor i forbindelse med en handel med ejerandele af familieselskabet Færch Holding i 2006.

Den afgørelse var Tineke Færch ikke tilfreds med, og sammen med sin advokat, Tyge Trier, har hun nu besluttet sig for at anke sagen.

”Vi har analyseret byrettens dom grundigt og mener, at der er store mangler i dommen. Vi er ikke enige i den bevisbyrde og bevisvurdering, der er foretaget,” siger Tyge Trier.

Sagen kort
  • Tineke Færch solgte i 2006 en aktiepost på 42 pct. af A-aktierne i Færch Holding til Merethe Færch for 57 mio. kr.
  • Hun følte sig efterfølgende snydt, da aktiernes værdi blev mangedoblet, og krævede derfor aktierne tilbage.
  • Tineke Færch sagde i retten, at aftalen var ugyldig, fordi Merethe Færch havde givet hende urigtige oplysninger og havde fortiet, at aktierne kort efter ville stige i værdi.
  • Moderen mente desuden, at aftalen var ugyldig, da datteren ikke havde opfyldt et vilkår om, at hun skulle have særeje over aktierne.
  • Rettens tre dommere afviste alle moderens synspunkter og frifandt datteren.
  • Tineke Færch skal betale sagsomkostninger for 12 mio. kr. til Merethe Færch.
  • I maj 2014 anker Tineke Færch afgørelsen til landsretten.

Vigtige vidnesbyrd

Han fortæller, at man blandt andet ønsker at føre nye vidner for landsretten i ankesagen. Det drejer sig blandt andet om Merethe Færch, der ikke mødte op til byretssagen på grund af sygdom.

”Det er vigtige vidnesbyrd, som vi gerne vil have frem,” siger Tyge Trier.

Begyndte i 2006

Den opsigtvækkende sag har handlet om en handel i 2006, da Tineke Færch solgte aktier i familieselskabet Færch Holding til Merethe Færch som et led i et generationsskifte. Prisen lød på 57 mio. kr.

Kort tid efter solgte Færch Holding dog sin ejerandel af tobaksimperiet House of Prince, hvilket indbragte selskabet og dermed ejerfamilien 2,6 mia. kr. Pengene blev sendt videre til de ca. 35 Færch-arvinger, der kunne føje store millionbeløb til formuerne.

Stort set siden dengang har Tineke Færch i flere omgange kæmpet for at få handlen med Merethe Færch annulleret, fordi hun mener, at datteren kendte til den forestående handel og derfor har snydt hende.

I afgørelsen i byretten lagde de tre enige dommere blandt andet til grund, at »formålet med overdragelsen til datteren var at imødegå de skattemæssige konsekvenser af den forventede stigning i aktiernes værdi og derved som led i et generationsskifte spare skat og afgifter.«

En kerneproblemstilling

Sådan ser det dog ikke ud i Tineke Færchs optik. Hun mener tværtimod, at hun blev manipuleret til at sælge aktierne.

"Det er en kerneproblemstilling, om Tineke Færch er blevet manipuleret, og det, mener vi, er tilfældet, når man vurderer det samlede forløb, herunder muligheden for salg af tobaksejerskabet til British American Tobacco. Hun har ikke haft et reelt beslutningsgrundlag for at kunne tage stilling,” siger Tyge Trier, der fortsætter:

”Desuden er det centralt, om køber har misligholdt aftalen. Det mener vi, og det læser vi også, at byretten siger, men den siger også, at det er undskyldeligt. Det er vi ikke enige i, og det bør landsretten have lejlighed til at tage stilling til,” siger Tyge Trier.

Endnu et slagsmål

Det er uklart, hvornår sagen kan komme for landsretten, men det er håbet, at den kan berammes inden sommerferien.

I forbindelse med afgørelsen i byretten blev Tineke Færch dømt til at skulle betale sagsomkostninger for sammenlagt 12 mio. kr. til Merethe Færch. Den del er dog kæret særskilt til landsretten.

”Tineke Færch argumenterer for en væsentlig nedsættelse af beløbet. Det er naturligt, når man taber en større sag, at man skal betale et rimeligt beløb til dækning af modpartens advokatudgifter, men 12 mio. kr., mener vi, er væsentligt for højt og i modstrid med danske domstoles udmålingspraksis,” siger Tyge Trier.

Læs også
Top job