Lille plus i kriseramte Vestjysk Bank

Vestjysk Bank tjente penge i første kvartal, men har fortsat solvensproblemer.

Arkivfoto: JP

Efter et svært 2013, da Vestjysk Bank tabte 442 mio. kr., er finansselskabet kommet nogenlunde fra start i 2014.

I hvert fald har bankens ledelse noteret et plus på 29 mio. kr. før skat, hvilket er en spids lavere end de 36 mio. kr., man nåede i første kvartal i fjor.

"Bankens driftsresultater for årets første tre måneder afspejler, at den målrettede indsats for at slanke balancen, styre omkostningerne og arbejde aktivt med bankens kreditrisici har givet pote," siger Michael N. Petersen, konstitueret administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, i en pressemeddelelse.

Nedskrivningerne er faldet

Banken har gennem de seneste været plaget af store nedskrivninger på kundeengagementer. Her er der dog fremgang at spore. Vestjysk Bank har således nedskrevet 87 mio. kr. i første kvartal i år, hvilket er 54 mio. kr. mindre end samme periode i fjor.

Der ventes dog fortsat yderligere nedskrivninger i 2014, selvom banken sporer en bedring i konjunkturerne.

"Særligt for mælkeproducenterne er der sket en forbedring af indtjeningsforholdene. Dog har krisen i Ukraine og importstoppet i Rusland påvirket svineproducenterne i negativ retning. Ikke mindst derfor er der stadig usikkerhed omkring bankens nedskrivningsbehov for resten af året," siger Michael N. Petersen.

Han glæder sig samtidig over, at banken har haft succes med at slanke sin balance, hvor man nu har noteret et indlånsoverskud på 1 mia. kr.  (indlån på 17,7 mia. kr. og udlån på 16,7 mia. kr.).

Genopretningsplan

Den helt store udfordring for Vestjysk Bank er dog den solvensmæssige underdækning på 0,8 procentpoint svarende til 164 mio. kr. Der mangler økonomisk polstring, og derfor er man af Finanstilsynet blevet bedt om at aflevere en plan for genopretning af bankens økonomi.

"Vi er i løbende dialog med Finanstilsynet om realiseringen af genopretningsplanen. Vi arbejder målrettet på at få solvensen bragt på plads igen så hurtigt som muligt," siger Michael N. Petersen.

Banken forventer fortsat et basisresultat i 2014 i niveauet 450-500 mio. kr. Samtidig ventes et lavere nedskrivningsniveau i år. men der vil dog fortsat skulle foretages yderligere nedskrivninger i resten af 2014.

Nøgletal Vestjysk Bank - 1. kvartal 2013-2013

(mio. kr.) 2014 2013
Basisindtægter 268 336
Nedskrivninger -87 -140
Res. før skat 29 36
Solvens (pct.) 10,2 12,4
EK-forrentning før skat 9,8 14,1
Læs også
Top job