Sælg ikke danske aktier i maj

Maj har været en forrygende måned for dem, der har holdt fast i aktierne.

Der har været jubelstemning på Wall Street og andre børser over hele verden. Foto: Richard Drew/AP

"Sell in may, and stay away," eller på dansk: "Sælg i maj og bliv væk."

Sådan lyder et gammelt aktieråd, der stadig hænger ved. Fidusen er at sælge sine aktier i maj og så købe igen til september, når der igen er likviditet i markederne efter sommerferien.

Myten er sejlivet, men den holder ikke - specielt ikke, hvis man har danske aktier, viser en analyse, som Sydbanks aktieanalysechef, Bjørn Schwarz har foretaget.

Det har faktisk været en dårlig strategi i 24 år ikke mindst, når vi taler danske aktier.

Dyrt at følge rådet

"Børsudviklingen i det danske eliteindeks  viser, at det har været dyrt at følge det gratis råd de seneste 20 år herhjemme. Statistisk set har sommermånederne nemlig overvejende været indbringende for den langsigtede investor, der har valgt at ignorere aktierådet helt," siger Bjørn Schwarz.

Sommermånederne har været gyldne for de tålmodige investorer.

"Siden 1990 har både investorer og ikke-investorer haft fornøjelsen af præcis 72 sommermåneder. 40 af disse måneder har resulteret i et positivt afkast, mens 32 måneder er endt med røde tal," lyder det fra Sydbanks aktieanalysechef.

Afkast for C20-aktier

Sådan ser det gennemsnitlige årlige afkast for C20-aktierne ud i sommerperioden:

Antal år 24 20 15 10 5
Afkast i pct. 0,85 1,74 2,04 2,00 2,93

Kilde: Thomson Reuters Datastream og Sydbank

Tallene betyder, at investorer, der har valgt at følge det gamle aktieråd, er gået glip af et historisk afkast i sommermånederne over 24 år på 0,85 pct. pr. år.

"Ikke noget stort afkast, men dog et positivt afkast. Oveni kommer der udgifter til kurtage ved de årligt tilbagevendende forårssalg og efterårskøb af aktier over 24 år," fremhæver Bjørn Schwarz.

Optur for danske aktier

Helt galt ser det ud for de investorer, der har fulgt aktierådet i nyere tid. I de seneste 5-15 år har sommermånederne givet et afkast på mere end 2 pct. i gennemsnit pr. år. Udviklingen de seneste fem år er dog positivt påvirket af den igangværende optur for de danske aktier siden marts 2009. En optur, som har løftet de danske aktier med foreløbig 237,5 pct. siden den 6. marts 2009.

"Sommermånederne er ikke så ringe, som det gamle ordsprog antyder. Juli er faktisk årets tredje bedste aktiemåned i Danmark med et årligt afkast på 1,9 pct. i gennemsnit siden 1990. Januar er dog fortsat den suverænt stærkeste aktiemåned i Danmark med et gennemsnitligt månedsafkast på 3,02 pct. siden 1990."

Afkastudvikling for C20/C20 Cap

Hvis en investor havde valgt at sælge sine danske aktier første gang i maj 1990 og købt i september og i årene efter have fulgt samme strategi, ville investoren i løbet af 24 år have undgået et samlet tab på 1,8 pct.

Så langsigtet synes ordsproget dermed at komme til sin ret. Udviklingen skyldes dels et kursfald på 7,4 pct. i sommeren 1990 men i endnu højere grad valutakrisen i 1992, og de danske aktier dykkede med 23,9 pct. i løbet af sommermånederne og tabte 25,9 pct. i værdi hele året.

"Det var et markant tilbageslag i de første år af måleperioden, som endnu ikke er indhentet. Men måler man i fem-årige perioder de seneste 20 år, har strategien samlet set betydet, at investorer er gået glip af positive afkast for sommermånederne," fastslår Bjørn Schwarz.

Aktieafkast i sommermånederne for C20

Antal år

24

20

15

10

5

Akkumuleret afkast i pct.

-1,8

19,1

15,6

11,1

8,7

Kilde: Thomson Reuters Datastream & Sydbank

Læs også
Top job