Kun få benytter skattefradrag

Danskerne udnytter ikke Boligjobordningen i det omfang, der var forventet.

I alt har godt 500.000 danskere benyttet fradraget i 2013. I gennemsnit har hver danskerne trukket 11.500 kr. fra i Skat.  Foto: Peter Hove Olesen

Regeringen får talmæssig opbakning til sit ønske om at aflive Boligjobordningen.

Nye tal fra Skatteministeriet viser, at ordningen i 2013 kun har betydet et mindreprovenue på 1,81 mia. kr. mod tidligere ventet 2,55 mia. kr.

Ordningen har altså været benyttet langt mindre end ventet, da ordningen blev videreført i forbindelse med Vækstplan DK.

"Det her viser, at boligjobfradraget ikke har været brugt så meget, som det man forventede, da man forlængede ordningen. Vi er på vej ind i et mere selvbærende opsving, og behovet for fradraget er derfor ikke så stort som tidligere," siger skatteminister Morten Østergaard i en pressemeddelelse.

Statens udgifter til ordningen var i 2011 på ca. 1,09 mia. kr. mod oprindeligt skønnet 1,45 mia. kr. For 2012 var tallet ca. 1,75 mia. kr. mod et skøn på 2,75 mia. kr.

Færre end 1.000 job

I dansk erhvervsliv har der ellers været ganske stor begejstring for ordningen, fordi den har bidraget til en øget beskæftigelse.

I Skatteministeriet har man dog regnet sig frem til, at det blot vil medføre maksimalt 1.000 arbejdspladser, hvis ordningen forlænges, så den også kan bruges i 2015.

Det vil angiveligt koste et mindreprovenu på 2,15 mia. kr., og det er regeringen ikke parat til at betale for de ekstra arbejdspladser.

Ingen effekt på sort arbejde

Det skal desuden ses i sammenhæng med, at mange boligejere får fradrag for arbejde, som de alligevel ville have fået udført. Dermed det er ifølge Skatteministeriet en "relativt dyr måde at skabe job på". Læg dertil, at effekten på sort arbejde ifølge en analyse fra Rockwool Fonden ikke har været synlig.

"Jeg vil derfor sige det sådan, at argumenterne for igen at forlænge ordningen er ved at være udtømte. Hvis man vil bruge flere milliarder skattekroner på at forlænge en ordning, som hverken har nogen synlig effekt på det sorte arbejde eller er voldsomt effektiv i forhold til at skabe arbejdspladser, så mener jeg, at man har et forklaringsproblem," lyder det fra Morten Østergaard.

11.500 kr. pr. person

Boligjobordningen kan benytte årets ud og giver mulighed for at opnå et fradrag på op til 15.000 kr. pr. person på lønudgifter eksempelvis i forbindelse med istandsættelse af hjemmet.

I alt har godt 500.000 danskere benyttet fradraget i 2013. I gennemsnit har hver danskerne trukket 11.500 kr. fra i Skat. Det svarer sammenlagt til 5,72 mia. kr.

Læs også
Top job