Vindenergiens voksende lillesøster

Bølgekraft er et varmt emne inden for vedvarende energi, men det er endnu en relativt ny – og dyr – form for teknologi, som forskere stadig arbejder på at udvikle. JP Karriere har talt med en række eksperter for at få styr på bølgekraftens status quo.

Flydende kraftværker som dette kan vi komme til at se langt flere af i fremtiden. P80, som dette kommercielle anlæg hedder, skal opføres i Storbritannien og forventes af stå klar efter 2017. Det hedder et P80-anlæg, fordi det er 80 meter bredt. Illustation: Floating Power Plant

Når det kommer til at bekæmpe den globale opvarmning, står forsøget på at erstatte traditionelle og CO2-forurenende energikilder som olie, kul og gas med vedvarende energi højt på prioritetslisten. Og det er man godt i gang med. Vindmøller leverer i dag et betydeligt bidrag til den danske elforsyning, og andre vedvarende energikilder som solceller, jord- og søvarme har stigende popularitet. Og nu kommer turen til bølgerne. For det næste, som mange forskere både i Danmark og udlandet arbejder intensivt på at udvikle, er bølgekraftanlæg, som skal omdanne bølger til energi.

Mange fordele ved bølgekraft..

Læs også
Top job