Pensionerne løftet af små plusser

Pensionsselskabernes markedsrenteprodukter nød godt af stemningen på finansmarkederne i april, og de fleste produkter endte måneden i plus.

Foto: Colourbox

April bød overordnet set med enkelte undtagelser på mindre stigninger på både aktie- og obligationsmarkedet.

Det betød, at stort set alle markedsrenteprodukterne kom igennem april med positive afkast. På tværs af produkterne var der ikke et entydigt billede af, hvilke profiler der som helhed gjorde det bedst i måneden.

Opgjort ved referenceporteføljen var tendensen, at lav risiko – i form af færre år til udløb eller færre risikofyldte aktiver i porteføljen – klarede sig bedre end de mere risikofyldte profiler.

Profilen med høj risiko og 30 år til pensionering sluttede akkurat april i plus med 0,01 pct., mens profilen med fem år til pensionering og lav risiko endte måneden med en stigning på 0,32 pct. Tendensen er den samme for hele året, hvor de to profiler er steget henholdsvis 1,8 pct. og 2,4 pct.

Blandt pensionsselskabernes livscyklusprodukter blev AP Basic med 30 år til pensionering månedens højdespringer med en stigning på 1,1 pct. Værst gik det Skandia, som tabte 1,9 pct. i april. Det var profilen med høj risiko og 20 år eller derover

Nyt livscyklusprodukt

Skandia er i øvrigt med for første gang under analysens livscyklusprodukter. Selskabet har i mange år via sine Match-fonde udbudt  psparingsprodukter med fast risikoprofil – dvs. uden gradvis aftrapning af risikoen. Det er Match-fondene, som Skandia nu benytter til et nyt livscyklusprodukt, hvor fordelingen af fondene ændres, i takt med at opsparerne bliver ældre. Skandia tilbyder fire varianter alt efter opsparernes appetit på risiko. Det omfatter lav, mellem, høj og meget høj risiko. De tre førstnævnte indgår i Morningstars sammenligning af livscyklusprodukterne. Skandia lancerede de nye produkter i december 2013.

For hele året ligger Industriens Pension, Nordea og PensionDanmark fortsat pænt til i sammenligningen med de øvrige selskabers livscyklusprodukter. Industriens Pension har årets foreløbige højeste afkast på 3,6 pct. i profilen med 20 år eller derover til pensionering.

Frontier fortsat i hopla

Selv om april som helhed bød på stigninger på aktie og obligationsfronten, var det ikke alle markeder, som endte i plus. På aktiesiden fortsætter usikkerheden omkring emerging markets med at lægge en dæmper på afkastet. Emerging markets faldt forholdsvist marginale 29 basispunkter i april, men det dækker over fald på 5 pct. i østeuropæiske udviklingslande, og Rusland dykkede 7 pct. som følge af usikkerheden tilknyttet  situationen i Ukraine.

Kina og Indien endte også april i minus, mens Latinamerika er kommet stærkt igen og steg yderligere 2 pct. i april. Frontier-markederne fortsatte også op med en stigning på 5 pct., og for hele året er frontier-indekset i plus med knap 13 pct.

Blandt veludviklede lande faldt USA marginalt i april, mens Europa på den anden side steg 1,9 pct. i måneden. Danske aktier sluttede i plus i intervallet 0,23 pct. og op til 1,4 pct. afhængig af det valgte indeks. Solstrålen fra sidste år, Japan, har mistet noget af sin glans, og med et fald på yderligere 3 pct. i april er japanske aktier nu nede med 8,6 pct. i år.

Entydigt på rentesiden

På rentesiden var billedet af plusser mere entydigt.

Både danske stater, lavt- og højtratede virksomhedsobligationer og højrentelande kom igennem april i fin stil.

Hjemlige statsobligationer steg som helhed 63 basispunkter, og stigningerne var generelt størst i den lange ende af rentekurven. De hårdtprøvede obligationer fra højrentelande er ved at komme sig oven på kursfaldene sidste år. De steg igen i april og er nu foreløbigt steget 3-5 pct. i 2014. Stigningerne står i kontrast til sidste års kurstab på op til 12,5 pct. for obligationer i lokal valuta, som blev hårdest ramt af turbulensen.

Europæiske high yield virksomhedsobligationer gav en stigning på 1,7 pct. i april, og for investment grade blev det et plus på 1,3 pct. For hele året ligger aktivklasserne med stigninger på henholdsvis 4,1 pct. og 3,3 pct.

Alt i alt betyder udviklingen at investorerne i pensionsselskabernes markedsrenteprodukter i overvejende grad er kommet fornuftigt fra start i år. Der er stadig et stykke op til sidste års pæne stigninger, men vi er dog endnu blot fire måneder inden i året, så meget kan nå at ske.

Læs også
Top job