Så kom foråret i dansk økonomi

Dansk økonomi er i klar bedring efter en række svære år, vurderer regeringen.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) præsenterede mandag formiddag regeringens økonomiske redegørelse. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Danskerne er så småt begyndt at bruge penge igen, og samtidig er der bedring at spore i udlandet.

Det er hovedforklaringerne på, at regeringen i sin halvårlige statusrapport Økonomisk Redegørelse bekendtgør, at det "endelig er forår i dansk økonomi".

"Der er bestemt grund til at være optimistisk på dansk økonomis vegne. Der er sket en tydelig bedring på arbejdsmarkedet, og vi ser tegn på, at det private forbrug er på vej op," siger økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R).

Flere i job

Sammen med sine økonomer har hun regnet sig frem til, at der alene i løbe af det seneste år er kommet 22.000 flere i beskæftigelse.

Det går dog ikke helt så stærkt, som man ventede for et halvt år siden, da man spåede en BNP-vækst i år på 1,6 pct. Det er nu neddroslet til 1,4 pct., mens der til gengæld bliver skruet 0,1 procentpoint op for vækstforventningen i 2015, da man forudser en fremgang på 2 pct.

Begge dele noget bedre end de 0,4 pct. det blev til i fjor.

Fremgangen på arbejdsmarkedet ventes også at fortsætte, så der både i 2014 og 2015 ventes at komme 16.000-17.000 personer yderligere i job.

Eksporten giver håb

Det er særligt eksporten, der giver grund til optimisme på dansk økonomis vegne. De største samhandelspartnere som blandt andet Tyskland har oplevet fremgang eller er måske allerede inde i et opsving, mens også euroområdet er i klar bedring.

Meget tyder derfor på, at eksporten igen kan blive en væsentlig drivkraft for væksten, og efterspørgslen fra udlandet ventes at løfte eksportvæksten fra 1 pct. i 2013 til henholdsvis 5,75 pct. og 6,5 pct. i 2014 og 2015.

Regeringens økonomer mener samtidig, at det kan smitte af på det private forbrug, der ventes at vokse 1,7 pct. i år og helt 2 pct. næste år. Tidligere lød forventningen til væksten i det private forbrug i 2015 blot på 1,6 pct.

Ikke et opsving

På trods af den markante fremgang vil man i regeringen endnu ikke tale om et decideret opsving.

"Jeg synes, at det er for tidligt. Vi betaler stadig af på bobleøkonomien. Der er ting, der rækker ind over forbedringen. Specielt hvis man ser på boligmarkedet, og de beslutninger familierne tager," sagde Margrethe Vestager på dagens pressemøde i slipstrømmen på offentliggørelsen af redegørelsen.

Risiko for nattefrost

At træerne trods alt ikke vokser ind i himlen er Dansk Banks cheføkonom, Steen Bocian, enig i.

"Der er fortsat risiko for økonomisk nattefrost, og der er desværre ikke udsigt til en lang og varm sommer lige foreløbig…sådan rent økonomisk," skriver han i en kommentar til statusrapporten.

Den begrænsede optimisme skal findes i det faktum, at regeringen begrunder sin tro på fremgangen med en bedring i det private forbrug.

"Vores forbrugs-skepsis skal ses i lyset af den fortsat høje gældsætning i husholdningerne. Til gengæld venter regeringen højere importvækst, end vi gør, og så bliver resultatet stort set enslydende vækstforventninger," skriver Steen Bocian.

Banken justerede i øvrigt allerede i marts sit vækstskøn til henholdsvis 1,4 pct. i år og 2 pct. næste år.

Læs også
Top job