Rapport: Mursten bliver 84.000 kr. mere værd

Det danske boligmarked bliver mere værd i de kommende år, skønner regeringen.

Foto: Casper Dalhoff

Det går bedre på boligmarkedet, end man troede.

Sådan lyder det i Økonomisk Redegørelse, som regeringen mandag morgen har offentliggjort.

Af den økonomiske statusrapport fremgår det, at de danske ejerboliger ventes at stige med 2,5 pct. i værdi i både 2014 og 2015. Det er en opjustering på 0,5 procentpoint af den forventede prisvækst i 2015.

Det skriver regeringen...

Hovedpunkter om boligmarkedet i Økonomisk Redegørelse, maj 2014:

  • Boligmarkedet er også i fremgang.
  • Der er dog regionale forskelle, og boligpriserne stiger især i og omkring de større byer.
  • Bedringen på boligmarkedet kommer imidlertid også til udtryk ved fald i antallet af tvangsauktioner og restancer på realkreditlån.
  • I gennemsnit ventes der prisstigninger i 2014 og 2015 i samme størrelsesorden som sidste år (2,5 pct. i 2014 og 2015)
  • Tilpasningen efter de uholdbare boligprisstigninger frem til 2007 ser dermed ud til at have fundet sted. Det vil også medvirke til at trække privatforbruget op.
  • Udviklingen på boligmarkedet understøttes af de fortsat meget lave renter.
  • Handelsaktiviteten er dog fortsat lav og salgstiderne lange – særligt udenfor de store byer.

  • Priserne på ejerlejligheder er steget betydeligt over de seneste år, og i februar 2014 lå de næsten 8 pct. højere end i samme måned sidste år. De kraftige prisstigninger på ejerlejligheder skyldes primært udviklingen i København, hvor omkring to tredjedele af alle lejlighedshandler finder sted.

3.500 kr. hver måned

Ifølge beregninger fra realkreditinstituttet Nordea Kredit svarer det til en værdistigning på 3.500 skattefrie kr. hver måned, hvis man tager udgangspunkt i et gennemsnitligt parcelhus til 1.525.000 kr.

Det tal vil, hvis regeringens økonomer får ret, vokse til1.579.000 kr. i år og yderligere til 1.609.000 kr. næste år.

"Får regeringen ret i sin prognose, har boligejerne alt andet lige udsigt til en større friværdi. Det gælder ikke blot i nominelle termer, men også reale termer eftersom boligprisstigningerne forventes at være større end den almindelige inflation," lyder det i en kommentar fra Nordea Kredits boligøkonom Lise Nytoft Bergmann.

Større spredning

Finansinstitutionen ser lidt anderledes på udviklingen og venter blot en prisvækst på 1,9 pct. i indeværende år og 2,9 pct. næste år.

Forskellen betyder, at Nordea forudser en gennemsnitlig prisfremgang på 89.000 kr. for et gennemsnitligt parcelhus ved udgangen af 2015.

Problemet for boligmarkedet er, at prisstigningerne er koncentreret omkring de største byer. I takt med fremgangen i beskæftigelsen og højere vækst ventes opsvinget på boligmarkedet dog ifølge Økonomisk Redegørelse at blive "bredere geografisk funderet".

Af redegørelsen fremgår det, at hovedstadsregionen har oplevet de største prisstigninger, mens priserne synes at være stabiliseret i Region Sjælland.

I Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark er priserne endnu ikke begyndt at stige, men faldene efter 2007 var da også overordnet set relativt beskedne.

Læs også
Top job