»Ny lejelov kan øge udgifter«

Lejeboliger: Et lejelovsudspil skal forenkle lovgivningen for private lejeboliger. Branchen frygter en større administrativ byrde.

Lejernes LO byder regeringens udspil til en ny lejelov velkommen. Ejendomsforeningen Danmark  er derimod skeptisk. Foto: Joachim Adrian/Polfoto

Netop nu sidder regeringen i forhandlinger med oppositionen om et udspil til ændring af boliglejelovgivningen. Udspillet, der blev fremlagt af boligminister Carsten Hansen (S), vil gælde for godt en halv mio. private udlejningsboliger – svarende til en femtedel af den samlede boligbestand – hvilket gør det til en vigtig del af boligmarkedet.

Boligministeren vil bl.a. indføre tvungne ind- og fraflytningssyn i private lejeboliger. Hvis udlejer ikke overholder kravene, skal lejer ikke betale for istandsættelse af boligen ved fraflytning – modsat i dag...

Læs også
Top job